OTIn tilastojen ja julkaisujen sisältö:

Vuosi- ja ennakkoraportit kuolemaan johtaneista onnettomuuksista

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Onnettomuudesta tutkitaan sen kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet. Lisäksi lautakunta antaa liikenneturvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia. Liikenneonnettomuuksien tutkinnasta voit lukea lisää sivulta Onnettomuuksien tutkinta.

OTI kokoaa onnettomuusaineiston onnettomuustietorekisteriksi. Aineistosta julkaistaan erilaisia raportteja:

Vuosiraportit sisältävät yhteenvetotilastoja vuoden aikana tapahtuneista tutkijalautakuntien tutkimista onnettomuuksista. Kunkin vuoden raportti valmistuu yleensä seuraavana vuonna, loppuvuodesta. Vuosiraportissa on tietoja erilaisista onnettomuuksista, kuten moottoripyöräonnettomuudet, päihtyneiden kuljettajien aiheuttat onnettomuudet ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuudet.

Ennakkoraportteihin kootaan tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja. Ennakkoraportteja julkaistaan kolmesti vuodessa. Ensimmäinen sisältää tammi-huhtikuun tiedot, toinen tammi-elokuun tiedot ja kolmas kattaa koko vuoden. Ennakkoraportin tiedot ovat vähemmän kattavia kuin vuosiraportin tiedot.

Teemakohtaiset raportit

Tietoa eri aiheiden mukaisista onnettomuuksista on koottu raportteihin useamman vuoden ajalta, jotta ilmiöistä saa kattavamman kuvan. Osa raporteista on laajempia teemaraportteja, joita on tehty esimerkiksi päihdeonnettomuuksista ja eri ajoneuvoryhmien onnettomuuksista. Suppeampiin tietopaketteihin puolestaan on koottu lyhyesti perustietoa erilaisista onnettomuuksista sekä niiden määrän kehityksestä. Tietopaketteja on tehty mm. eri ikäryhmien onnettomuuksista.

Teemakohtaisissa raporteissa tarkastellaan vaihtelevasti sekä tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia että liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja. Käytetyt aineistot on mainittu julkaisukohtaisesti.

Raportit liikennevahingoista

OTI saa vakuutusyhtiöiltä vuosittain tiedot korvatuista liikennevahingoista. Tilasto on vahinkomäärältään maan laajin liikenneonnettomuustilasto. Tilastosta kootaan vuosittain raportti. Kunkin vuoden tilasto valmistuu yleensä seuraavana vuonna, loppuvuodesta.

Raportit liikennevahingoista vuosittain

Tutkimuksia OTIn aineistoista

OTI osallistuu monipuolisesti liikenneturvallisuustutkimusten toteuttamiseen. Tutkimuksiin OTIn aineistoista on koottu ne, joissa OTI on ollut mukana tai joihin on käytetty OTIn aineistoja.

Turvallisuusopas moottorikelkkasafareille

OTI on laatinut yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa safariyrityksille käytännölliset ohjeet moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuusopas perustuu tutkijalautakuntien tutkimiin moottorikelkkaonnettomuuksiin.

Lisäksi: Vakavien vammautumisten tiedonkeruun kehittäminen

OTI on kehittänyt uuden menetelmän vakavien vammautumisten tutkintaan ja tiedonkeruuseen onnettomuuksista. Tutkintamenetelmä on otettu käyttöön, ja tutkinnan tuloksia aletaan julkaista lähivuosina, kun aineistoa on kertynyt riittävästi kattavia tutkimustuloksia varten.

Liikennevahingot portaalissa

Tutustu myös OTIn sähköiseen Liikennevahinkoportti-palveluun, joka sisältää tiedot 10 viimeisen vuoden aikana liikennevakuutuksesta korvatuista omaisuus- ja henkilövahingoista. Palvelussa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista.

Siirry Liikennevahinkoportin sivulle