Liikennevakuutuksen riskitutkimus ajoneuvoryhmittäin

Vuosittainen riskitutkimus toteutetaan siten, että vakuutusyhtiöt toimittavat vakuutus- ja vahinkokohtaisesti vakuutuskantansa ja vahinkotietonsa Liikennevakuutuskeskukselle. Riskitutkimuksessa hyödynnetään vakuutuskantaa ja vahingoista maksettuja korvauksia aina viiden viimeisimmän saatavilla olevan vuoden ajalta.

LVK laskee näiden tilastoaineistojen perusteella omaisuus- ja henkilövahinkojen riskimaksut ajoneuvolajeittain (henkilöautot, kuorma-autot ja niin edelleen) ja käyttötarkoituksittain (yksityinen, ammattimainen ja vuokrattu ilman kuljettajaa).

LVK toimittaa laskelmat jäsenyhtiöille ja Finanssivalvonnalle. Yhtiöt voivat hyödyntää riskitutkimusta vakuutusmaksuja määrätessään sopivaksi katsomallaan tavalla. Riskimaksulaskelmat ovat vakuutusalan toimijoille saatavilla aktuaaripalveluistamme.

Liikennevakuutuksen moottoripyörätutkimus 2022

Lataa liikennevakuutuksen moottoripyörätutkimus 2022 (pdf)

Tutkimuksessa esitetään moottoripyörien riskikertoimet teho/painosuhteen, tehon ja iän suhteen ilman tyyppiluokittelua. Lisäksi esitetään kevytmoottoripyörille sekä rekisteröimättömille moottoripyörille omat riskikertoimet. 

Tutkimuksen aineistona on käytetty yhtiöiltä saatua kanta- ja korvausaineistoa sekä Traficomin aineistoa, joista on otettu mukaan vain moottoripyöräajoneuvoluokkien vahingot sattumisvuosilta 2017–2021.