Webbsidans undersidor:

I den årliga undersökningen lämnar försäkringsbolagen försäkrings- och skadespecifika försäkringsbestånds- och skadedata till Trafikförsäkringscentralen. Därefter kalkylerar TFC sak- och personskadornas riskpremier per fordonsslag (personbilar, lastbilar osv.) och användningsändamål (privat, yrkesmässig och hyrd utan förare).

TFC förser medlemsbolagen och Finansinspektionen med kalkylerna. Bolagen kan utnyttja riskundersökningen på lämpligt sätt vid fastställande av försäkringspremier. Försäkringsaktörerna har tillgång till riskpremieberäkningar från våra aktuarietjänster.