Du kan besvara förfrågan:

  1. per e-post hyvike(@)vakes.fi eller
  2. med de elektroniska blanketterna här under.

Ange ditt ärendenummer och dina kontaktuppgifter i ditt meddelande. Vi behandlar ditt ärende utifrån ditt svar och skickar meddelande om det per e-post.

Obs! Använd Trafikförsäkringscentralens ärendenummer när du kontaktar oss med nedan stående blanketter. Ärendenummer har formen ABC-123 20180203 (ett exempel), dvs. fordonets registernummer och datum för identifierare. Använd hela ärendenumret. Använd inte av misstag Statskontorets ärendenummer, eftersom vi använder olika nummer och inte kan identifiera fallet med Statskontorets ärendenummer.

Försäkrat fordon

Med den här blanketten kan du meddela ditt försäkringsbolag och dina försäkringsuppgifter till oss. Om ditt fordon har haft en trafikförsäkring under den tid som nämns i förfrågan, ska du ange försäkringsbolagets namn och försäkringens begynnelsedatum.

Blankett

Oförsäkrat fordon

Om ditt fordon varit oförsäkrat så kan du använda den här blanketten för att ge tilläggsinformation gällande försummelseavgiften, eller föra fram något annat som har med saken att göra.

Blankett