När det gäller EES-länderna, Andorra, Serbien och Schweiz är fordonets registreringsskyltar i regel ett tillräckligt bevis på en giltig trafikförsäkring. I fråga om fordon som förs in från något annat gröna kort-land ska ett grönt kort uppvisas som bevis på ett gällande försäkringsskydd. För ett fordon som förs in från ett land som inte omfattas av gröna kort-systemet ska alltid en gränsförsäkring tecknas före införseln.

Vad krävs av det gröna kortet? keyboard_arrow_down
I vilka fall godkänns inte det gröna kortet? keyboard_arrow_down
Annat som bör uppmärksammas i trafiken i Finland keyboard_arrow_down
Fordon utan registreringsskyltar i Finland keyboard_arrow_down