När det gäller EES-länderna, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Schweiz, Serbien och Storbritannien är fordonets registreringsskyltar i regel ett tillräckligt bevis på en giltig trafikförsäkring. I fråga om fordon som förs in från något annat gröna kort-land ska ett grönt kort uppvisas som bevis på ett gällande försäkringsskydd. För ett fordon som förs in från ett land som inte omfattas av gröna kort-systemet ska alltid en gränsförsäkring tecknas före införseln.