Grönt Kort

Grönt Kort är ett internationellt intyg om giltig trafikförsäkring. Kortet utfärdas av det försäkringsbolag som beviljat trafikförsäkringen. Grönt Kort ska uppvisas i samband med trafikskador och vid behov för gränsmyndigheterna.

23.03.2015