Kortet utfärdas av det försäkringsbolag som beviljat trafikförsäkringen. Grönt Kort ska uppvisas i samband med trafikskador och vid behov för gränsmyndigheterna.

Vid resor till länder som inte anslutit sig till Grönt Kort-systemet måste du vid gränsen skaffa en trafikförsäkring som gäller i det aktuella landet.