Webbsidans undersidor:

Kommunikationsenheten betjänar på numret 040 450 4700 i regel vardagar kl. 9–15.

Vår e-postadress är viestinta(@)vakuutuskeskus.fi.

Trafikförsäkringsenheten

Trafikskadeersättningar och att bila utomlands (försäkrings- och ersättningsfrågor)

Ersättningschef Antti Tuulensuu, tfn 040 450 4671

Trafikförsäkringar

Försäkringschef Lauri Linna, tfn 040 450 4591

Påföljder för försummelse att teckna trafikförsäkring

Indrivningschef Vesa Korhonen, tfn 040 450 4568

Försäkringslagstiftning

Ledande jurist Visa Kronbäck, tfn 040 450 4259
Juridisk chef Jan Ylitapio, tfn. 045 7820 6633

TFC:s riktlinjer, den automatiserade trafikens inverkan på försäkringar, internationellt samarbete inom trafikförsäkringar (bl.a. gröna kort-systemet)

Direktör Janne Jumppanen, tfn 040 450 4543

Utveckling av trafikteknologi

Teknologichef Tapio Koisaari, tfn 040 450 4782

Frågor om fordonsteknik och skadeinspektioner

Teknisk chef Tuomo Toivanen, tfn 040 450 4793

Institutet för Olycksinformation (OTI)

Riktlinjer relaterade till trafiksäkerheten

Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari, tfn 040 450 4627

Trafiksäkerhetsstatistik och -rapporter samt relaterade utlåtanden

Trafiksäkerhetschef Esa Räty, tfn 040 922 1365

Trafiksäkerhetsforskning

Trafiksäkerhetsforskare Salla Salenius, tfn 040 922 0804

Undersökning av trafikolyckor

Olycksfallskoordinator Juha Nuutinen, tfn 040 450 4615