Undersökningskommissionerna för trafikolyckor undersöker alla väg- och terrängtrafikolyckor med dödlig utgång. Att förhindra dessa är viktigt både ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom undersöker kommissionerna projektvis olyckor som har orsakat allvarliga personskador eller materiella skador för att få svar på vissa specifika frågor. Varje år undersöks cirka 350–400 olyckor.

Det centrala målet för undersökningen är att främja trafiksäkerheten. Vid olycksundersökningen tas inte ställning till skuld- eller ersättningsfrågor.

Institutet för Olycksinformation (OTI) samordnar kommissionernas arbete men blandar sig inte i deras opartiska arbete. OTI ansvarar också för kommissionernas utbildning, användningen av undersökningsresultaten och informationstjänsten.

Infograafi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toiminnasta, infograafin sisältö on luettavissa tekstimuodossa grafiikan yhteydessä olevasta kuvauksesta..