Trafikförsäkring ska tecknas för bland annat:

Trafikförsäkringsplikten gäller i regel också sådana fordon som inte behöver registreras.

Om försäkringsplikten försummas har fordonet användningsförbud. Ett oförsäkrat fordon kan inte heller kontrollbesiktas.

Frivillig kaskoförsäkring keyboard_arrow_down