Trafikförsäkring ska tecknas för bland annat:

Trafikförsäkringsskyldigheten gäller i regel också för sådana fordon som inte behöver registreras.

Fordonet ska ha en giltig trafikförsäkring om det är registrerat och påställt i trafik. Fordonet får inte köras överhuvudtaget om det är avställt ur trafik.

Om försäkringsskyldigheten försummas beläggs fordonet med användningsförbund och får inte köras i trafik överhuvudtaget. Polisen kan bort registerskyltarna om fordonet körs trots användningsförbudet. Oförsäkrade fordon kan inte årsbesiktas.

Your Europe logo This webpage is part of an EU quality network 
Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!