Jag har inte använt fordonet i trafiken, ska jag ändå teckna en trafikförsäkring?

I trafikförsäkringslagen är begreppet trafik betydligt bredare än det allmänna trafikbegreppet och också bredare än i vägtrafiklagen. Enligt trafikförsäkringslagen används ett motorfordon i trafik även då det (t.ex. en stugmoped) används eller förflyttas utanför vägar, t.ex. på gårdar, åkrar, skogsområden eller isar.

Oregistrerade fordon: Också då ditt fordon inte omfattas av registreringsplikt (t.ex. en fyrhjuling, en förflyttningshjälpmedel med elmotor) ska du ändå teckna en trafikförsäkring om du använder fordonet i trafiken.

Fordonet används inte, ska jag ändå teckna en trafikförsäkring?

Ett fordon i fordonsregistret ska alltid ha en trafikförsäkring. Om du överhuvudtaget inte använder fordonet kan du avställa det. Då behöver du inte ha en trafikförsäkring för fordonet. Kontakta också ditt trafikförsäkringsbolag för att utreda hur avställningen påverkar din försäkringspremie. Information och anvisningar om hur du kan göra detta finns på Traficoms webbplats (www.traficom.fi).

Ska fordon som bara används säsongsbetonat (t.ex. mopeder, snöskotrar) hela tiden vara trafikförsäkrade?

Också säsongsbetonade fordon ska försäkras genast då de köps. Försäkringsbolagen beaktar denna typ av säsongsbetonad användning i sina premier. Om du inte använder ditt fordon så kan du se till att det avställs. Information och anvisningar om hur du kan göra detta finns på Traficoms webbplats (www.traficom.fi).

Dödsbo

Om du ärver ett fordon genom arvskifte eller testamente så ska du teckna en trafikförsäkring inom 7 dygn räknat från datumet då arvskiftet sker eller testamentet vinner laga kraft.