EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus muun muassa saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkastaa henkilörekistereissämme olevat tietosi, vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittelyn. Huomaathan, että käsittelyn perustuessa lakisääteiseen velvoitteeseen joitakin oikeuksia voi olla rajoitettu.

Voit käyttää alla tarkemmin kuvattuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä sivulla Yhteystiedot tietosuoja-asioissa kuvatulla tavalla. Vastaamme pyyntöihisi viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos henkilötietoasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Voit milloin tahansa itse tarkistaa millaisia tietoja ja mihin tarkoituksiin voimme sinusta kerätä tietosuojaselosteistamme. Siirry tästä linkistä sivulle Tietosuojaselosteemme.

Sinulla on oikeus pyytää oikaisua mahdollisiin virheellisiin henkilötietoihin ja täydentämään mahdolliset puutteelliset tiedot. Oikeuden toteuttaminen voi edellyttää pyyntöä tietojen korjaamiseksi tiedon ensilähteessä. Esimerkiksi sairauskertomustiedoissa tai lääkärinlausunnoissa olevien virheiden korjaamista tulee pyytää suoraan hoitolaitoksesta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä ja tietojen poistamiseen

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai poistamaan henkilötietosi. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai niiden poistoa ei kuitenkaan koske lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä, eikä tilanteita, joissa käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Oikeus tiedon poistamiseen voi liittyä esimerkiksi tilanteeseen, jossa käsittelyn perusteena oleva suostumus perutaan tai henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne alun perin on hankittu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä itse toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Oikeus ei kuitenkaan koske lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä, eikä tilanteita, joissa käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen, esimerkiksi asiakassuhteessa. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä henkilötiedoillasi suoritettavaa profilointia.

Oikeus tehdä valitus

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoa valituksen tekemisestä tietosuojaviranomaiselle osoitteessa: www.tietosuoja.fi