Liikennevakuutusta ei oteta:

  • Ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä ja jota ei käytetä liikenteessä*
  • Ajoneuvolle, joka on poistettu liikennekäytöstä ja jota ei käytetä liikenteessä*
  • Ajoneuvolle, joka on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä

* Mitä liikenteessä käyttäminen tarkoittaa? 

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti laajempi kuin miten liikenne yleisesti ymmärretään tai mitä tieliikennelaki liikenteellä tarkoittaa. Moottoriajoneuvoa käytetään liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä myös silloin, kun käytät tai siirrät sitä teiden ulkopuolella, kuten piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä.

Liikennevakuutusta ei myöskään oteta näille painoltaan tai nopeudeltaan vähäisille ajoneuvoille:

  • Sellaiselle moottorityökoneelle tai traktorille, jota ei tarvitse rekisteröidä ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h
  • Leikkuupuimurille tai muulle sadonkorjuuseen tarkoitetulle maatilatalouden moottorityökoneelle, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Perävaunulle, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Yksinomaan lapsen kuljetettavaksi tarkoitetulle ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetulle sähköpyörätuolille tai muulle vastaavalle kevytrakenteiselle ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Kevyille sähköisille liikkumisvälineille, joiden teho on korkeintaan 1 kW ja joiden suurin rakenteellinen nopeus ei ylitä 25 km/h. Lue sähköisistä liikkumisvälineistä lisää sivulta Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen.

Kuka korvaa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot? 

Suomessa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen Suomessa aiheuttamat vahingot käsittelee Liikennevakuutuskeskus.

Poikkeuksena ovat yllä mainitut kevyet sähköiset liikkumisvälineet, jotka eivät kuulu lainkaan liikennevakuutusjärjestelmän piiriin.