Liikennevakuutusta ei oteta:

  • Ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä ja jota ei käytetä liikenteessä*
  • Ajoneuvolle, joka on poistettu liikennekäytöstä ja jota ei käytetä liikenteessä*
  • Ajoneuvolle, joka on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä

* Mitä liikenteessä käyttäminen tarkoittaa? 

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti laajempi kuin miten liikenne yleisesti ymmärretään tai mitä tieliikennelaki liikenteellä tarkoittaa. Moottoriajoneuvoa käytetään liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä myös silloin, kun käytät tai siirrät sitä teiden ulkopuolella, kuten piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä.

Muita poikkeuksia vakuuttamisvelvollisuuteen:

Liikkumisvälineet, jotka eivät kuulu liikennevakuuttamisvelvollisuuden piiriin:

  • Kevyet sähköiset liikkumisvälineet, joiden paino on korkeintaan 25 kg ja joiden suurin rakenteellinen nopeus ei ylitä 25 km/h.
  • Sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät myös polkemista, joiden moottorin teho on enintään 250 W ja jossa moottori kytkeytyy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h.

Lue sähköisistä liikkumisvälineistä lisää sivulta Sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen.

Liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut ajoneuvot:

  • Sellaiset moottorityökoneet tai traktorit, jota ei tarvitse rekisteröidä ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h
  • Sadon tuottamiseen tai sadonkorjuuseen tarkoitetut maatilatalouden moottorityökoneet, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Perävaunut, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetut sähköpyörätuolit tai muut vastaavat kevytrakenteiset ajoneuvot, jota ei tarvitse rekisteröidä
  • Ajoneuvot, jonka omistaja tai haltija on Suomen valtio tai jonka aiheuttamasta liikennevahingosta vastaa jokin muu valtio

Kuka korvaa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot? 

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen Suomessa aiheuttamat vahingot käsittelee Liikennevakuutuskeskus. Valtion omistamien ajoneuvojen vahingoista vastaa Valtiokonttori.