Rekisteröidyt ajoneuvot tulee liikennevakuuttaa, paitsi jos ne on poistettu liikennekäytöstä. Silloin ne ovat käyttökiellossa.

Tältä sivulta saat tietoa rekisteröimättömien kilpailu- tai testauskäyttöön tai kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun käytettävien ajoneuvojen liikennevakuuttamisesta.

Rekisteröimättömien ajoneuvojen liikennevakuuttamisvelvollisuus

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvolle on otettava liikennevakuutus, kun ajoneuvoa käytetään, vaikka ajoneuvoa ei olisi rekisteröity.

Eristämis- ja käyttötarkoitus voivat muodostaa poikkeuksen

Ajoneuvon eristämis- ja käyttötarkoitus voivat tietyissä tilanteissa johtaa siihen, että vahinkoja ei korvata
liikennevakuutuksesta vaan mahdollisista muista lisävakuutuksista, esimerkiksi lisenssivakuutuksesta.
Tällainen tilanne voi muodostua, jos alla kuvatut ehdot täyttyvät.

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikenteessä silloin, kun sitä käytetään

  • liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin tai
  • kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Alue katsotaan liikenteestä eristetyksi

  • kun alue on ajoneuvoa käytettäessä suljettu aitauksella tai muutoin konkreettisesti rakenteellisin
    ratkaisuin tai
  • kun muun liikenteen ja ulkopuolisten pääsyn alueelle estää jatkuva aukoton vartiointi.

Lainkohdan soveltaminen edellyttää kuitenkin sekä eristämis- että käyttötarkoituksen täyttymistä
samanaikaisesti. Tällöin sattuvia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta.

Käytännössä esimerkiksi motocross-radat ovat harvoin liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla
eristettyjä alueita harjoitusten tai edes kilpailuiden aikana. Samoin useat moottori- ja kartingradat eivät
täytä liikennevakuutuslain tarkoittamia eristämiskriteereitä. Myös varikkoalueet ovat yleensä
eristämättömiä.

Käytännössä kilpailu-, testaus- tai harjoitustarkoitukseen käytettävä ajoneuvo voi olla vailla
liikennevakuutusta vain silloin, kun käyttö rajoittuu eristetylle ja vartioidulle alueelle, josta ajoneuvo
siirretään pois lastina.

Motocross- ja ratamoottoripyörien sekä muiden vastaavien ajoneuvojen käyttäminen eristämättömillä
alueilla on liikennevakuutuslaissa tarkoitettua ajoneuvon liikenteeseen käyttämistä, joten niitä varten on
otettava liikennevakuutus.

Vahingon korvaaminen liikennevakuutuksesta

Vahinko kuuluu korvata liikennevakuutuksesta, jos se on sattunut liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa
tilanteessa eli ajoneuvoa on käytetty liikenteeseen. 

Tapaturma- tai lisenssivakuutus voi täydentää liikennevakuutusta tilanteissa, joita ei katsota liikennevakuutuslain mukaisiksi vahingoiksi. Tällainen vahinko voi aiheutua esimerkiksi kilpailussa, jossa liikennevakuutuslain tarkoittamat eristämis- ja käyttökriteerit täyttyvät eli ajoneuvoa ei käytetä liikenteessä.

Riippuen vahinkotilanteesta ja vakuutustuotteesta korvausta voi saada tapaturma- tai lisenssivakuutuksesta myös ensisijaisesti ja sen lisäksi, mitä liikennevakuutus korvaa.

Liikennevakuutus on aina ajoneuvokohtainen. Jokainen vakuutusyhtiö määrittää itse
liikennevakuutuksen määräytymisperusteet. Näin ollen vakuutusten hinnat saattavat vaihdella
yhtiökohtaisesti.