Suomalaisilla isoja aukkoja liikennevakuuttamisen faktoista - maailman parasta liikennevakuutusta pidetään arvossa

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
15.6.2023 | Tiedote

Lakisääteisen liikennevakuutuksen laajuus on suomalaisilla huonosti tiedossa. Liikennevakuutuksen tärkeimpänä ominaisuutena suomalaiset pitävät sitä, että se korvaa kolarin syyttömälle osapuolelle sekä henkilö- että omaisuusvahingot. Suomalainen, sata vuotta täyttävä liikennevakuutus on kattavuudeltaan yksi maailman parhaista.

Liikennevakuutus on sisällöltään ja korvauksiltaan samanlainen vakuutusyhtiöstä riippumatta. Liikennevakuutuskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista arvostaa sitä, että liikennevakuutus on lakisääteinen. Liikenteessä voi luottaa siihen, että vakuutus on lähes kaikilla kulkijoilla. Tiedot kerättiin Liikennevakuutuskeskuksen teettämässä kyselytutkimuksessa toukokuussa.

Laki säätelee, mitkä kaikki ajoneuvot tulee liikennevakuuttaa. Suomalaisten tiedot liikennevakuutuksesta vaihtelevat. Henkilöautojen osalta vakuutusvelvollisuus on lähes kaikkien tiedossa, mutta vain puolet suomalaisista tietää, että perävaunukin tarvitsee liikennevakuutuksen. Kyselyn mukaan sähköpyörien tai -potkulautojen liikennevakuuttamisesta perillä on vain joka viides.

Liikennevakuutuksella varmistetaan, että kukaan ei jää ilman korvauksia vahinkotilanteessa. Vahinko voi tapahtua muuallakin kuin tieliikenteessä, ja siksi liikennevakuutus tulee olla myös maastossa ajettavilla ajoneuvoilla, kuten maastomönkijöillä tai moottorikelkoilla. Vain 10 prosenttia suomalaisista tietää, että vakuutus tarvitaan myös pellolla ajaessa.

Suomalainen liikennevakuutus – eittämättä maailman paras

Lakisääteistä liikennevakuutusta säädellään EU-tasolla, mutta kansallisesti eri mailla on paljon liikkumavaraa. Suomessa ei ole tyydytty minimitasoon, vaan vahingonkärsineellä on erittäin hyvä turva jopa silloin, kun on itse aiheuttanut vahingon.

Suomalainen liikennevakuutus järjestelmänä on jo satavuotias. Sinä aikana vahingonkärsineen turvaa ja oikeuksia on parannettu moneen kertaan. Esimerkiksi henkilövahingoissa ei ole korvauskattoa ollenkaan, ja koko elämän mittaiset vahingonkorvaukset saattavatkin nousta miljooniin euroihin. Kuljettajapaikkasuoja takaa, että lähtökohtaisesti myös kolarin aiheuttajan henkilövahingot korvataan.

- Vakuutusten vertailu kansainvälisesti on hankalaa, sillä eri maissa on erilaisia käytäntöjä. Suomalaista järjestelmää voi pitää kokoelmana parhaita ominaisuuksia, ja sitä on kopioitu eri puolilla maailmaa. Hyvällä syyllä voi siis sanoa, että se on maailman paras, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen sanoo.

Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä ja Liikennevakuutuskeskus täyttävät tänä vuonna sata vuotta. Liikennevakuutuskeskuksen edeltäjä, Suomen Automobiilitariffiyhdistys, perustettiin 1.10.1923. Nykyään keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Maailman paras liikennevakuutus saa satavuotisjuhlan kunniaksi oman liikemerkin.

- Merkin tarkoituksena on muistuttaa suomalaisia liikennevakuutuksen tärkeydestä ja sen tuomasta laajasta turvasta, Jumppanen kuvailee.

Suomalainen liikennevakuutus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Liikennevakuutuskeskuksen edeltäjä, Suomen Automobiilitariffiyhdistys, perustettiin 1.10.1923.

Liikennevakuutuskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa toukokuussa 2023. Kohderyhmänä olivat 18–82-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tuhannen henkilön otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Lisätiedot:

Liikennevakuutuskeskus johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543

etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Viestintä, p. 040 450 4700

Perustiedot liikennevakuutuksesta

Liikennevakuutuslaki uudistui 1.6.2024, ja vakuuttamisvelvollisuuden piiriin tuli uusia sähköisiä liikkumisvälineitä. 

Sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttaminen

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi