Avtalen om Gröna kortet-trafikförsäkring med Ryssland och Belarus har sagts upp

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
1.6.2022 | Meddelande

Gröna kortet-samarbetet med Ryssland och Belarus löper ut om ett år, efter det kan man inte längre resa till Ryssland och Belarus med en finsk trafikförsäkring. Gröna kortet är ett internationellt intyg över att fordonet har en giltig trafikförsäkring.

Alla EES-stater och Schweiz har sagt upp de ingångna avtalen om Gröna kortet med Ryssland och Belarus. Avtalens uppsägningstid på 12 månader inleds 1.6.2022 och upphör 31.5.2023. Uppsägningen av avtalen innebär i praktiken att Gröna kortet inte är giltigt i Ryssland och Belarus efter uppsägningstidens slut.

- Rysslands anfallskrig i Ukraina och de sanktioner som båda länderna har belagts med har ökat riskerna för störningar i betalningsrörelsen och resandet. Uppsägningstiden för avtalen följer Gröna kortet-praxis såsom tidigare, ingenting ändras således i praktiken förrän i juni nästa år, sammanfattar direktör Janne Jumppanen vid Trafikförsäkringscentralen.

Det internationella samarbetsorganet för Gröna kortet-systemet Council of Bureaux (CoB) har meddelat att systemet fungerar normalt under uppsägningstiden, nya Gröna kort kan således beviljas såsom hittills. Försäkringsbolagen kan dock sluta att bevilja Gröna kort för Ryssland och Belarus redan tidigare. Nya och tidigare beviljade kort är giltiga längst till och med 31.5.2023. Efter den utsatta tiden beviljas Gröna kortet inte längre för Ryssland och Belarus.

I fråga om den frivilliga bilförsäkringen eller det så kallade kaskot är det bäst att fråga det egna försäkringsbolaget om skyddets giltighet och eventuella begränsningar. Utrikesministeriet uppmanar att undvika alla resor till Ryssland och Belarus.

Ändringen påverkar inte skyddet för den som drabbats av en trafikskada i Finland. Trafikförsäkringscentralen svarar även i fortsättningen för skador som ett fordon från ett land utanför EES-området orsakar. Den skadelidandes skydd försvagas således inte i samband med ändringen.

Information om Gröna kortet

Gröna kortet är ett internationellt intyg över att fordonet har en giltig trafikförsäkring, och det underlättar både kontakterna med lokala gränsmyndigheter och utredningen av eventuella skador. Systemet skapades 1949, och omfattar utöver de europeiska länderna bland annat Marocko, Tunisien och Iran. Systemet bygger på bilaterala avtal mellan stater. Det finns även andra motsvarande försäkringsallianser i världen.

Gröna kortet beviljas av det försäkringsbolag som har beviljat trafikförsäkringen. Det kan levereras till kunden utskrivet på papper eller i elektroniskt format för kunden att skriva ut själv. Ett kort som levererats i elektroniskt format ska skrivas ut på papper för användning. Ett Grönt kort som ett finländskt försäkringsbolag har beviljat är en A4-blankett, som också kan vara vit till färgen.

Gröna kortet ska uppvisas i samband med en trafikskada och vid behov för gränsmyndigheterna. Bilister som beger sig utomlands bör beakta att ersättningspraxis och ersättningsnivåerna kan variera länderna emellan, och att ersättningsfrågor i allmänhet avgörs enligt bestämmelserna i det land där trafikskadan inträffat.

Finlands trafikförsäkring ger det bästa skyddet i världen. Den omfattar ett förarskydd som ersätter personskadorna för den som orsakade olyckan. Om skadan inträffar i en EES-stat kan en finländsk bilist välja om fordonets trafikförsäkring ska användas för att täcka egna personskador.  Utanför EES-länderna bestäms ersättningarna som betalas ur trafikförsäkringen alltid enligt ersättningspraxis i det land där skadan inträffat, och det egna fordonets trafikförsäkring kan inte användas för att ersätta den skyldiga förarens personskador.

För mer information:

Trafikförsäkringscentralen direktör Janne Jumppanen, tfn 040 450 4543

fornamn.efternamn(@)vakuutuskeskus.fi

Information, tfn 040 450 4700