Liikennevakuuttamisen vihreä kortti -sopimukset irtisanottu Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
30.5.2022 | Tiedote

Vihreä kortti -yhteistyö Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa päättyy vuoden kuluttua, ja sen jälkeen suomalaisella liikennevakuutuksella ei voi enää matkustaa Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Vihreä kortti on kansainvälinen todistus ajoneuvon voimassa olevasta liikennevakuutuksesta.

Kaikki ETA-valtiot ja Sveitsi ovat irtisanoneet Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa solmitut vihreä kortti -sopimukset. Sopimusten 12 kuukauden irtisanomisaika alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2023. Sopimusten irtisanominen tarkoittaa käytännössä sitä, että irtisanomisajan päätyttyä vihreiden korttien voimassaolo Venäjällä ja Valko-Venäjällä lakkaa.

  • Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seurauksena molemmille maille asetetut pakotteet ovat kasvattaneet riskejä maksuliikenteen ja matkustamisen häiriöihin. Sopimusten irtisanomisaikana noudatetaan vihreä kortti -käytäntöjä kuten ennenkin, eli käytännössä mikään ei muutu ennen ensi vuoden kesäkuuta, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen tiivistää.

Vihreä kortti -järjestelmän kansainvälinen yhteistyöelin Council of Bureaux (CoB) on ilmoittanut, että irtisanomisajan kuluessa järjestelmä toimii normaalisti, eli uusia vihreitä kortteja voidaan myöntää kuten ennenkin. Vakuutusyhtiöt voivat kuitenkin lopettaa vihreiden korttien myöntämisen Venäjälle ja Valko-Venäjälle jo aiemmin. Uudet ja aiemmin myönnetyt kortit ovat voimassa enintään 31.5.2023 saakka. Määräajan jälkeen vihreitä kortteja ei enää myönnetä Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Vapaaehtoisen autovakuutuksen eli niin sanotun kaskon osalta kannattaa varmistaa turvan voimassaolo ja mahdolliset rajoitukset omasta vakuutusyhtiöstä. Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Muutoksella ei ole vaikutusta Suomessa liikennevahingon kärsineen turvaan. ETA-alueen ulkopuolisen ajoneuvon aiheuttamista vahingoista vastaa jatkossakin Liikennevakuutuskeskus. Vahinkoa kärsineen turva ei siis muutoksen yhteydessä heikkene.

Tietoa vihreä kortti -järjestelmästä

Vihreä kortti on kansainvälinen todistus ajoneuvon voimassa olevasta liikennevakuutuksesta, ja se helpottaa sekä asiointia paikallisten rajaviranomaisten kanssa että mahdollisen vahinkotilanteen selvittelyssä. Järjestelmä on luotu vuonna 1949, ja siihen kuuluvat Euroopan maiden lisäksi mm. Marokko, Tunisia ja Iran. Järjestelmä perustuu valtioiden kahdenvälisiin sopimuksiin. Maailmassa on myös muita vastaavia vakuutusliittymiä.

Vihreän kortin saa omasta, liikennevakuutuksen myöntäneestä vakuutusyhtiöstä, joka voi toimittaa sen asiakkaalle paperisena tai sähköisessä muodossa itse tulostettavaksi. Sähköisesti toimitettu kortti tulee tulostaa paperille käyttöä varten. Suomalaisen vakuutusyhtiön myöntämä vihreä kortti on A4-lomake, joka voi olla väriltään myös valkoinen.

Vihreä kortti esitetään liikennevahingon yhteydessä sekä tarvittaessa rajaviranomaisille. Ulkomaille mennessään autoilijan on syytä ottaa huomioon, että korvauskäytäntö ja -tasot saattavat vaihdella maiden välillä, ja liikennevahingon korvauskysymykset ratkaistaan yleensä tapahtumamaan säännösten mukaan.

Suomessa on maailman parhaiten turvaava liikennevakuutus, johon sisältyy onnettomuuden aiheuttajan omat henkilövahingot korvaava kuljettajapaikkasuoja. Jos vahinko sattuu ETA-valtiossa, voi suomalainen autoilija valita, käyttääkö hän omaa liikennevakuutustaan henkilövahinkojensa kattamiseksi.  ETA-maiden ulkopuolella liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät aina vahingon tapahtumamaan korvauskäytännön mukaan, eikä oman ajoneuvon liikennevakuutusta voi käyttää korvaamaan syyllisen kuljettajan henkilövahinkoja.

Lisätietoja:

Liikennevakuutuskeskus johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543

etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Viestintä, p. 040 450 4700