Intyg om försäkrings- och skadehistoria

Du behöver en pappersutskrift av försäkrings- och skadehistoriken för ditt fordon om du till exempel ska flytta utomlands och vill visa upp intyg på din körhistorik för ett utländskt försäkringsbolag.

Du kan få intyget på följande två sätt:

  1. Skriv ut din försäkrings- och skadehistorik här.

    För utskriften ska du ange din personbeteckning och identifiera dig med finländska bankkoder. Dessutom ska du ha pdf-läsare på din dator och en skrivare till ditt förfogande.

    Eftersom det är fråga om ett personligt intyg ska du identifiera dig med bankkoder.

  2. Om du inte har bankkoder eller din bank inte finns på listan, kan du be om att få intyget med detta formulär.

    Vi skickar intyget per post till din hemadress enligt de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet.

 


Kontakt i problemsituationer:

Om Intyget om försäkrings- och skadehistoria innehåller fel eller brister kan de rättas genom att kontakta det försäkringsbolag som har beviljat den försäkring till vilken felen eller bristerna hänför sig.

Om blanketterna inte fungerar eller det uppstår andra tekniska problem i tjänsten, kan du skicka ett meddelande till hyvike(@)vakes.fi eller ringa på numret 040 922 0300 (vardagar kl. 9–15).

 

Intyget över försäkrings- och skadehistorik anges giltighetstiden för dina trafikförsäkringar och de skador som ersatts från försäkringarna. Uppgifterna påverkar bland annat prissättningen av trafikförsäkring enligt försäkringsbolagets villkor.

När en finländare byter bil eller försäkringsbolag inom Finland, överförs försäkrings- och skadehistoriken elektroniskt mellan försäkringsbolagen. Försäkringstagaren behöver inte själv överföra uppgifterna.

Trafikförsäkringscentralen sammanställer intyget på våra medlemsbolags vägnar. Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen.

 

10.06.2019