Personskador

Ersättningarna för personskador fastställs med iakttagande av trafikförsäkringslagen, skadeståndslagen och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen.

Detaljerade grunder för fastställandet av ersättningar vid personskador finns på trafikskadenämndens webbplats. www.liikennevahinkolautakunta.fi

11.01.2019