Blanketter för ansökan om ersättning

Du kan använda standardblanketterna nedan för anmälan om trafikskadeärenden. Det är dock inte obligatoriskt att använda blanketterna, utan du kan också anmäla en skada på annat sätt.

En skadeanmälan till Trafikförsäkringscentralen kan göras med vår elektroniska blankett som fylls i på nätet. Blanketten och anvisningarna finns på sidan Så här ansöker du om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen. Den elektroniska blanketten finns dock endast på finska.

Om du inte kan använda webblanketten, kan du fylla i den här utskrivbara blanketten:

Fullmakter för skötsel av trafikskadeärenden

  • Fullmakt (pdf)
    • Med denna fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att sköta trafikskadeärenden och återkalla en tidigare fullmakt.
  • Fullmakt vid dödsfall (pdf)
    • Fullmakt för skötsel av trafikskadeärende vid dödsfall.


Internationell blankett för skadeanmälan


Andra blanketter för ansökan om ersättning

Blanketterna är i PDF-format:

14.05.2020