Försäkringscentralen flyttar till nya lokaler i juni

I juni flyttar organisationerna inom Försäkringscentralen från Bulevarden till nya lokaler i Gräsviken. Försäkringscentralens, Patientförsäkringscentralens, Miljöförsäkringscentralens och Läkemedelsskadeförsäkringspoolens adress blir då Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors. Telefonnumrorna och e-postadresserna är de samma som tidigare.

Förutom Försäkringscentralen flyttar även alla andra organisationer inom finans- och försäkringar som finns i huset (Olycksfallsförsäkringscentralen, Finansbranschens Centralförbund och Finva) till samma adress.

För mer information:
Servicechef Raino Räsänen,
tfn 040 450 4644 raino.rasanen(@)vakuutuskeskus.fi

Vemodigt farväl till Bulevarden – Föräkringscentralens adress i ett halvt sekel

Den traditionsrika Bulevarden 28 har varit en välbekant adress för aktörer inom finans- och försäkringsbranschen i flera årtionden. Den dåvarande Trafikförsäkringsföreningen flyttade till adressen vid skiftet mellan 1950- och 1960-talet. Då var det frågan om en kort flytt från Bulevarden 10.

Förnyande av hyreskontraktet som går ut under 2016 och fortsatt verksamhet i de nuvarande lokalerna hade medfört en omfattande renovering och flytt till tillfälliga lokaler under renoveringen.

"Lokalerna på Bulevarden har tjänat oss väl i många årtionden och det finns starka känsloband till det gamla verksamhetsstället. Men nu får vi flytta in i helt nya och moderna lokaler, där personalen har haft en viktig roll i planeringen. Jag är säker på att de ljusa och multifunktionella lokalerna som kan ändras enligt behov och som alla finns på samma plan främjar utvecklingen av arbetsmetoder, arbetshälsan och samarbetet mellan olika funktioner", förutspår Ulla Niku-Koskinen som är verkställande direktör på Försäkringscentralen.

"Att alla centralens organisationer som funnits på Bulevarden flyttar till de nya lokalerna gör att det goda samarbetet och smidiga informationsutbytet kan fortsätta. Dessutom finns det möjlighet till många andra synergieffekter för hela branschen", konstaterar Niku-Koskinen.

20.04.2016