Hurdan är lagen om Trafikförsäkringscentralen, vilka förändringar medför den?

Den tidigare separata förordningen förenas nu med trafikförsäkringslagen. I lagen om Trafikförsäkringscentralen föreskrivs om skyldigheten för bolag som beviljar trafikförsäkringar att höra till TFC samt om centralens förvaltning och finansiering. Dessutom ska Statskontoret höra till TFC.

Det som är nytt i lagen är att TFC framöver inte själv påför avgiften för trafikförsäkringsförsummelser, utan detta görs av Statskontoret på TFC:s framställning.


Hurdana trafikskador ersätter TFC framöver?

Även framöver ersätter Trafikförsäkringscentralen trafikskador som orsakats av okända, icke-försäkrade och utländska fordon samt renskador orsakade av fordon till djurens ägare.

Enligt den nya lagen kommer Trafikförsäkringscentralen även att ersätta skador som orsakats av fordon som är befriade från trafikförsäkringsskyldigheten. Tidigare ansvarade Statskontoret för detta.

Dessutom ersätter Trafikförsäkringscentralen framöver skador i situationer där fordonets trafikförsäkring sagts upp på grund av att fordonet blivit stulet.

16.11.2016