Förändrades försäkringsskyldigheten med den nya lagen?

Den nya trafikförsäkringslagen medför så gott som inga förändringar i försäkringsskyldigheten.

En ny grupp som befriats från trafikförsäkringsskyldigheten är dock fordon av lätt konstruktion som är avsedda att användas enbart av personer med funktionsnedsättning och som inte behöver registreras.

Dessutom behöver ett avställt fordon inte längre trafikförsäkring. Observera dock att försäkringen då ska sägas upp separat. Om trafikförsäkringen har sagts upp ska en ny trafikförsäkring tecknas före anmälan om påställning till Trafi.


Måste lätta elektriska förflyttningshjälpmedel ha trafikförsäkring?

Den nya lagen medför inga förändringar i försäkringsskyldigheten avseende lätta elektriska förflyttningshjälpmedel, såsom elektriska balansbräden och sparkbräden. För största delen av dessa behöver ingen försäkring tecknas heller framöver. När det gäller dem spelar hastigheten, effekten och fordonsklassen en avgörande roll. Läs mer om försäkringar för lätta elektriska förflyttningshjälpmedel.

21.09.2018