Om ett fordon utan registreringsskyltar förs in i Finland krävs ett förflyttningstillstånd och en tillhörande förflyttningsförsäkring för förflyttning av fordonet i Finland. Dessa kan skaffas hos Tullen eller på ett besiktningsställe. Ett utländskt grönt kort godkänns inte som försäkring.

23.03.2015