Statistik och rapporter

Statistik och rapporter av Institutet för Olycksinformation (OTI) och Trafikförsäkringscentralen (TFC).

OTI:s rapporter och statistik

Institutet för Olycksinformation (OTI) samordnar opartiska utredningar av trafikolyckor med dödlig utgång och administrerar information om dem och annan statistik över trafikskador. Institutet är en separat enhet vid Trafikförsäkringscentralen.

OTI:s olycksfallsrapporter omfattar rapporter om olyckor med dödlig utgång av undersökningskommissionerna, av vilka en del har översatts till svenska och en del har en sammanfattning på svenska.

OTI:s statistik över trafikskadoromfattar uppgifter om trafikskador som försäkringsbolagen ersatt årligen. Statistiken över trafikskador innehåller en sammanfattning på svenska.

Trafikförsäkringscentralen

Trafikförsäkringens årliga riskundersökning enligt fordonsgrupp finns på svenska.

12.10.2016