Trafikförsäkringscentralen ersätter skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten enligt trafikförsäkringslagen. Ta del av förteckningen över fordon som är befriade från försäkringsplikten här.

01.01.2017