Ersättning för bestående kosmetiskt men är avsedd som kompensation för ett bestående yttre spår av skadan, exempelvis ett ärr. Ersättningsbeloppet beror främst på skadornas art, storlek och placering samt den skadelidandes ålder vid skadetidpunkten.

23.03.2015