I ärenden som gäller rehabilitering ska ändring sökas skriftligt hos försäkringsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från den tidpunkt då beslutets delgivits. Försäkringsdomstolens beslut är slutgiltigt.

23.03.2015