FINE ger försäkrings-, bank- och värdepapperskunder råd i problemsituationer. FINE har bland annat till uppgift att ge råd till och bistå konsumenter i försäkringsärenden och utreda ersättningsfrågor samt frågor gällande tillämpning och tolkning av försäkringsavtal och försäkringsvillkor.

FINE:s försäkringsnämnd kan ge utlåtanden i ärenden gällande avtal om trafikförsäkring till den del trafikskadenämnden saknar behörighet. Försäkringsnämnden behandlar inte frågor som gäller ersättning från trafikförsäkringar.

23.03.2015