Stilleståndsersättning betalas för motorfordonets reparationstid enligt fordonets pris. Vid fastställande av ersättningen anses fordonets pris vara dess nyanskaffningspris vid skadetidpunkten, om fordonet är högst fem år gammalt. Priset på ett mer än fem år gammalt fordon anses vara det gängse värdet på en motsvarande bil vid skadetidpunkten.

En förutsättning för att ersättning ska betalas är att försäkringsbolaget får ett intyg över stilleståndstiden från reparationsverkstaden.

Vid inlösen beviljas stilleståndsersättning för högst 14 dagar. I fråga om tunga fordon utbetalas ersättning för 30 dagar eller för den tid det tar att skaffa och utrusta ett nytt fordon.

23.03.2015