När ett motorfordon blir skadat har ägaren rätt till ersättning som omfattar reparationskostnaderna eller motsvarande penningbelopp. Om motorfordonet inte kan repareras till en skälig kostnad, betalar försäkringsbolaget ut en ersättning som motsvarar fordonets gängse värde. Då ska fordonet överlåtas till försäkringsbolaget. Det skadade fordonets värdeminskning ersätts inte.

23.03.2015