Egendomsskador

Ersättningarna för egendomsskador fastställs med iakttagande av trafikförsäkringslagen och skadeståndslagen. Detaljerade grunder för fastställandet av ersättningar vid egendomsskador finns på trafikskadenämndens webbplats. www.liikennevahinkolautakunta.fi. Ersättningen kan i regel gälla vilken sakskada som helst.

23.03.2015