OTI:s årliga statistik över trafikolyckor innehåller alla trafikskador som ersatts av försäkringsbolag.

Statistiken över trafikskador innehåller en sammanfattning på svenska.