OTI:s årliga statistik över trafikolyckor innehåller alla trafikskador som ersatts av försäkringsbolag.

2020 sammanfattning på svenska

Den fullständiga raportten finns endast på finska.