OTI:s statistik över trafikskador

Institutet för Olycksinformation (OTI) samlar årligen in information om antalet anmälda trafikskador av försäkringsbolagen. När det gäller antalet skador är statistiken den mest omfattande statistiken över trafikolyckor i Finland.

OTI:s årliga statistik över trafikolyckor innehåller alla trafikskador som ersatts av försäkringsbolag. Statistiken över trafikskador innehåller en sammanfattning på svenska.

Den senaste årsstatistiken (sammanfattning på svenska)

Tidigare årsstatistik (sammanfattning på svenska)

04.02.2020