OTI:s olycksrapporter

OTI främjar trafiksäkerheten genom att samordna verksamheten vid undersökningskommittéerna för trafikolyckor och sammanställa statistik över olyckor.

Läs mer om undersökning av trafikolyckor.

Nedan finns rapporter av OTI som baserar sig på undersökningskommissionernas undersökningar av olyckor. Årsrapporterna innehåller en sammanfattning på svenska. Vissa rapporter har också översatts till svenska i sin helhet.

12.10.2016