Den nya lagen har korrigerad brister i den gamla lagen och samtidigt beaktar den kommande förändringar, till exempel en ökande automatisering av fordon. Grundprinciperna i lagen är dock oförändrade. Med grundprinciperna avses lagens tillämpningsområde, försäkringsskyldighet, skadeersättningar och ersättningsförmåner.

Lagändringen medför dock många praktiska förändringar. Till exempel blir påföljderna för försummelse att teckna trafikförsäkring strängare medan skadelidandes rättsskydd förbättras. Dessutom kan försäkringsbolagen beakta skadehistorien mer flexibelt i sina produkter.

Läs mer om ändringarna:

Vad bör varje försäkringstagare veta? keyboard_arrow_down
Bakgrund till lagreformen keyboard_arrow_down
Påföljder för försummelse att teckna försäkring keyboard_arrow_down
Försäkringsskyldighet keyboard_arrow_down
Trafikskadeersättningar keyboard_arrow_down
Beaktande av skadehistorien vid teckning av försäkring keyboard_arrow_down
Försäkringsskydd på utlandsresor keyboard_arrow_down
Lagstadgad trafikförsäkring och frivillig kaskoförsäkring keyboard_arrow_down
Bonus keyboard_arrow_down
Trafikförsäkringscentralens roll keyboard_arrow_down
Beredskap för självstyrande fordon keyboard_arrow_down