• Ge den skadelidande uppgifter om dig själv, ditt fordon och din trafikförsäkring.
  • Visa upp ditt Gröna Kort för myndigheten eller den skadelidande.
  • Fyll den internationella blanketten för skadeanmälan.
  • Anmäl skadan till Grönt Kort-byrån i det land där skadan inträffat och till ditt försäkringsbolag.
  • Om skadan har inträffat i ett EES-land, kan du söka ersättning för egna personskador från ditt fordons trafikförsäkring.
23.03.2015