Kirurgi Tommi Mäntyvaara tutkii liikenneonnettomuuksia lääkärin näkökulmasta – Työ ja tutkinta täydentävät toisiaan

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
29.4.2024 | Uutiset

Tommi Mäntyvaara-01.jpg

Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on kaikkiaan noin 270 jäsentä. Tutkijalautakunta on moniammatillinen tiimi, jossa on asiantuntijoita poliisista, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen aloilta. Tutkijalautakuntien jäsenet tekevät tutkintoja vapaaehtoistyönä, oman työn ohella.

Tommi Mäntyvaara toimii lääkärijäsenenä Lapin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa. Hän on ollut tutkintatoiminnassa mukana noin viiden vuoden ajan. Siviilityönään hän toimii kirurgina. Mäntyvaaran ura kirurgian parissa on jatkunut jo yli parikymmentä vuotta.

Lääkärijäsenen rooli onnettomuustutkinnassa

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsenen tehtävä on tutkia onnettomuuden osallisten vammat sekä terveydelliset taustatiedot. Lääkärijäsen voi mennä onnettomuuspaikalle paikan päälle, mutta usein tutkimuksen voi suorittaa ensihoidon sairaskertomuksen sekä ruumiinavauspöytäkirjojen perusteella.

Lääkärijäsenellä on lisäksi oikeus saada käytettäväksi onnettomuuden kuljettajien aiempia terveystietoja, jotta heidän terveydellisten taustatekijöidensä vaikutus onnettomuuden syntymiseen voidaan tutkia. Vakavat ajoterveyspuutteet ovat yleisiä kuolonkolareissa.

− Taustani kirurgiassa auttaa onnettomuuksien uhrien tutkimisessa. Esimerkiksi vammamekanismien tunnistaminen onnistuu kirurgin taustalla hyvin, eli kuinka jokin vamma on syntynyt onnettomuudessa. Pystyn tunnistamaan kuvien ja onnettomuudesta kirjattujen tekstien perusteella, onko kyseessä äkkipysähdyksen vai iskun aiheuttama vamma, Mäntyvaara kuvailee.

Mäntyvaara kokee, että onnettomuustutkinta sopii hyvin kirurgin päivätyön oheen.

− Liikenneonnettomuuksien tutkinta antaa näkemystä ja kokemusta vammoista ja traumatyöstä. Kirurgin työ ja toiminta onnettomuuksien tutkinnassa täydentävät toisiaan, Mäntyvaara kertoo.

Ihmisten taipumus riskinottoon liikenteessä hämmästyttää

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa toimiessaan Mäntyvaaralle on tullut vastaan kaikenlaista. Viiden vuoden aikana hän on ehtinyt olla tutkimassa kymmeniä onnettomuuksia.

− Se jaksaa hämmästyttää, millaisia riskejä ihmiset ottavat liikenteessä. Ja joskus ne riskit sitten realisoituvat karusti ja onnettomuus johtaa kuolemaan. Ihmiset tekevät impulsiivisia temppuja eivätkä hahmota liikenteen kokonaisuutta, Mäntyvaara harmittelee.

− Joskus tekisi mieli ottaa kaikilta moottoriajoneuvot kokonaan pois, Mäntyvaara kärjistää.

Toistaiseksi hän kuitenkin pyrkii edistämään liikenneturvallisuutta antamalla asiantuntemuksensa ja panoksensa Lapin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan käyttöön.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa, mutta ei puutu lautakuntien riippumattomaan työskentelyyn. OTI huolehtii myös lautakuntien koulutuksesta, tutkinnan tulosten käytöstä ja tietopalvelusta.

OTI hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi

Yhteystiedot: OTIn ja Liikennevakuutuskeskuksen viestintä, puh. 040 450 4700 (arkisin klo 9-15), viestinta@vakuutuskeskus.fi