Tapio Koisaarelle myönnettiin liikenneturvallisuusalan ansiomitali

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
3.6.2024 | Uutiset

Tapio Koisaari katsoo kameraan.

Teknologiapäällikkö Tapio Koisaarelle myönnettiin liikenneturvallisuusalan ansiomitali 30.5.2024 pitkäjänteisestä työstä liikenneturvallisuuden hyväksi. Mitali voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään viidentoista vuoden ajan työskennellyt ansiokkaasti liikenneturvallisuuden edistämiseksi, ja jonka toiminta on ollut yleisesti arvostettua.

Koisaari on työskennellyt liikenneturvallisuuden parissa Liikennevakuutuskeskuksessa ja keskuksessa toimivassa Onnettomuustietoinstituutissa vuodesta 2012 alkaen. Nykyisin hän toimii kummankin organisaation teknologiapäällikkönä, ja tarkastelee teknologian kehityksen vaikutuksia liikenteeseen. Lisäksi hän vastaa OTIn koulutustoiminnasta.

Uransa aikana Koisaari on edistänyt liikenneturvallisuutta monin tavoin. Hän on aiemmin tuottanut vuosittain lukuisia raportteja OTIn kattavista tietoaineistoista ja toiminut OTI-tietopalvelun vastuuhenkilönä. Nykyään Koisaari kouluttaa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntia sekä pitää liikenneturvallisuusalan koulutuksia OTIn tietoaineistojen pohjalta. OTIn tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen on toiminut punaisena lankana Koisaaren töissä. Lisäksi Koisaari tarkastelee teknologian kehityksen vaikutuksia liikenneturvallisuusalaan, esimerkiksi ajoneuvojen tuottaman datan mahdollisuuksia onnettomuustutkinnassa.

Koisaari väitteli konetekniikan tohtoriksi 2020. Väitöskirjatyössä tarkasteltiin, millä keinoin ja miten tehokkaasti nykyaikaiset henkilöautot suojaavat kuljettajaansa. Lisäksi tarkasteltiin sitä, mitkä onnettomuudet ovat nykytekniikalla kaikkein vaikeimpia estää. Koisaari tuottaa edelleen tutkimusartikkeleja liikenneaiheista.

− Olen pyrkinyt kohdistamaan oman vapaaehtoisen työpanokseni liikenneturvallisuuden tieteelliseen tutkimukseen. Alan rahoituksen tila on tällä hetkellä todella heikko, joten käytän tässä tilaisuuteni ja vetoan rahoittajiin: Suomessa on erinomaiset lähtökohdat tutkimukselle, ja jo pienellä lisärahalla saataisiin huomattava määrä tieteellisiä julkaisuja, Koisaari vetoaa.

Esimerkiksi OTIn aineistoja luovutetaan myös tilastollista tai tieteellistä tutkimusta sekä viranomaisten liikenneturvallisuustyötä varten.

OTI onnittelee Taru Savolaista ja Esko Kemppiä

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne myönsi ansiomitalit tänä vuonna kaikkiaan 10 henkilölle. Palkittujen joukossa olivat myös Taru Savolainen ja Esko Kemppi. Savolainen ja Kemppi ovat mukana liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminnassa. OTI koordinoi tutkijalautakuntien toimintaa. OTI onnittelee lautakuntalaisia Savolaista ja Kemppiä, sekä kaikkia mitalin saaneita!

Mitalit luovutettiin saajilleen 30.5.2024, lue tiedote Liikenneturvan sivuilta.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi