Tapio Koisaari väitteli konetekniikan tohtoriksi

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
10.1.2020 | Uutiset

Tapio Koisaari hymyilee, Aalto-yliopiston logo taustalla

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) yhteyspäällikkö Tapio Koisaari väitteli 10.1.2020 konetekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistossa. Väitöskirjatyössä tarkasteltiin, millä keinoin ja miten tehokkaasti nykyaikaiset henkilöautot suojaavat kuljettajaansa. Lisäksi tarkasteltiin sitä, mitkä onnettomuudet ovat nykytekniikalla kaikkein vaikeimpia estää.

Aineistossa yhdisteltiin useita suomalaisia tietokantoja. Käytössä oli mm. OTIn hallinnoimia liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tuottamia onnettomuustutkinta-aineistoja.

Yksi vaikuttavimmista turvatekniikoista on ajonvakautus. Tulosten mukaan henkilöautoilla, joissa on ajanvakautus, aiheutetaan yli puolet vähemmän kuolemaan johtavia onnettomuuksia kuin sellaisilla vanhemmilla autoilla, joista ajonvakautus puuttuu. Vammautumiseen johtavia onnettomuuksia aiheutetaan vajaa kolmannes vähemmän.

Vaikeinta on vaikuttaa kuljettajaan sekä keli- ja sääolosuhteisiin liittyviin tekijöihin onnettomuuksissa. Vaikea keli- ja sääolosuhteet ovat haastavia kuljettajan lisäksi myös nykyisille teknisille turvajärjestelmille.

Väitöskirjatyössä saadut tulokset auttavat tunnistamaan nykyjärjestelmien puutteita ja kehittämään entistä parempia turvalaitteita.

Onnettomuustietoinstituutti onnittelee tuoretta tohtoria! Koisaaren työ liikenneturvallisuuden eteen jatkuu instituutissa. Tieto lisää turvallisuutta.

"How Passanger Cars Protect their Drivers and Should Cars be Protected from their Drivers: from Airbags to Automated Driving" -väitöskirja Aalto-yliopiston sivuilla.

Tapio Koisaari on työskennellyt OTIn yhteyspäällikkönä vuodesta 2012.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.