OTI ehdottaa onnettomuustutkinnan perusteella toimia liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
18.3.2024 | Uutiset

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) lähettää vuosittain liikenneturvallisuuden parannusehdotuksia useille eri toimijoille, jotka voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen toiminnassaan. Vuonna 2023 OTI tarkasteli teemaraporteissaan päihtyneenä aiheutettuja onnettomuuksia, jalankulkijoiden liikennekuolemia sekä turvavöiden käytön laiminlyöntiä onnettomuuksissa. Näihin teemoihin liittyen OTI laati parannusehdotuksia useille viranomaisille ja järjestöille.

Liikenneturvallisuuden parannusehdotukset perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin onnettomuuksiin

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) hallinnoi liikenneonnettomuuksien tutkinnasta kerättyä tietoa, ja tarjoaa sen pohjalta eri toimijoille tietoa tutkijalautakuntien esittämistä parannusehdotuksista. OTI kokoaa turvallisuuden parannusehdotuksiin tärkeimpiä teemoja lautakuntien onnettomuustutkinnan perusteella tekemistä ehdotuksista. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Lautakuntien tehtävänä on selvittää onnettomuuden kulku sekä siihen johtaneet tekijät, ja tehdä tutkinnan perusteella ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Päihdeongelmien vähentämiseksi liikenteessä tarvitaan monialaista yhteistyötä

Päihdeongelmien vähentämiseksi tieliikenteessä OTI korosti terveydenhuollon toimijoiden roolia. Terveydenhuollon ja poliisin välisen yhteistyön kehittäminen ajoterveyden ja ajolupien valvonnassa on tärkeää. Päihdeongelmien tunnistamista terveydenhuollossa tulee kehittää, ja ajoterveyteen vaikuttavista päihdeongelmista ilmoittaa poliisille. Päihtyneiden kuljettajien valvontaa tulee tehostaa ja kehittää.

OTI esittää alkolukon käyttöönottoa rattijuopoille

OTI esittää, että toistuvasti alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta kiinnijääneille kuljettajille tulee asettaa alkolukko. Alkolukon käytön yleistymistä myös ensi kertaa rattijuoppoudesta kiinnijääneille tulee edistää pidentämällä ajokieltoja, joka houkuttelee valitsemaan alkolukolla valvottavan ajo-oikeuden.

Jalankulun turvallisuutta edistävät keinot vietävä käyttöön

Jalankulun turvallisuuden lisäämiseksi OTI painottaa muun muassa liikenneinfran kehittämistä, moottoriajoneuvon kuljettajien valistusta ja koulutusta − myös ammattiliikenteessä − sekä tutkimustiedon tuottamista jalankulun turvallisuudesta. Turvallisuutta parantavia toimenpiteitä tulee kohdistaa erityisesti alueille, joilla on runsaasti sekä jalankulku- että moottoriajoneuvoliikennettä.  Ajoneuvokannan uudistumista tulee edistää. Uusi ajoneuvokanta tuo tullessaan ajoneuvoihin jalankulkuonnettomuuksia ehkäiseviä järjestelmiä.

Turvavöiden käyttöä tulee edistää edelleen, yli 20 turvavyötöntä voisi pelastua vuosittain

Turvavöiden käyttöä tulee edistää valvonnan, valistuksen ja ajoneuvojen turvatekniikan kehityksen keinoin. Kansainvälisessä autojen vaatimuksiin liittyvässä säädäntötyössä tulee vaikuttaa siihen, että autoissa otetaan käyttöön joko vyön käytöstä nykyistä tehokkaammin muistuttavia teknisiä laitteita tai vyön käyttöön pakottavia laitteita. Onnettomuustutkinnan perusteella turvavyön kiinnittäminen pelastaisi yli 20 henkeä vuosittain.

Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tuo aktiivisesti tutkijalautakuntien tuottamaa tietoa ja turvallisuuden parannusehdotuksia esiin liikenneturvallisuuden strategiatyöryhmille, lainsäädäntötyöhön ja toimenpiteistä vastaaville tahoille.

− Koska OTIn tiedot pohjautuvat konkreettisiin, onnettomuustilanteissa toteutuneisiin turvallisuuspuutteisiin ja niiden analysointiin, voidaan tiedon avulla toimenpiteitä kohdentaa tehokkaasti sinne, missä puutteita havaitaan. OTIn tuottama tieto muille toimijoille on korvaamatonta, vaikka tutkijalautakunnilla tai OTIlla itsellään onkin rajalliset mahdollisuudet arvioida erilaisten toimien kustannushyötysuhteita, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari kertoo.

Aiheesta lisää: OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkarin blogikirjoitus Kohti Nollavisiota: Tiedon avulla tehokkaampia turvallisuustoimia.

Tilaa uutiskirjeemme

Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884
  • Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, puh. 040 922 1365
  • etunimi.sukunimi@oti.fi

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi