Painolla on väliä – sähköpyörien liikennevakuuttaminen kirjattiin lakiin

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
15.5.2024 | Tiedote

Kesäkuun alussa voimaan tuleva liikennevakuutuslain uudistus koskee myös sähköpolkupyöriä, mutta käytännössä lakiuudistuksen vaikutus nykytilaan on vähäinen. Sähköpyörien monet eri ominaisuudet ja niiden yhdistelmät ratkaisevat, luokitellaanko pyörä vakuutettavaksi ajoneuvoksi. Kuluttajan avuksi on tehty verkkotesti, joka kertoo, mitkä ajopelit tulee vakuuttaa.

Sähköisten polkupyörien vakuuttamiseen liittyy liikennevakuutuslain lisäksi myös ajoneuvolaki. Uusi liikennevakuutuslaki toteaa selkeästi, että ajoneuvolakiin kirjattu sähköavusteinen polkupyörä ei ole liikennevakuutettava moottoriajoneuvo. Liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa sellaiselle sähköavusteiselle pyörälle, joka edellyttää liikkuakseen myös polkemista, jonka moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 km tuntinopeudella, ja jossa moottorin teho on enintään 250 W. Pyörän painolla ei tässä tapauksessa ole merkitystä.

Jos pyörä ei täytä kaikkia edellä mainittuja sähköavusteisen polkupyörän määritelmiä, vakuuttamisvelvollisuutta tarkastellaan uuden liikennevakuutuslain 25/25-säännön perusteella. Sen mukaan vakuutettavia ovat kaikki ne sähköpolkupyörät, jotka painavat yli 25 kg tai joiden moottori ei kytkeydy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h. Pyörän moottorin teho sen sijaan ei vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen, kuten nykyisin. Jotkut nykyisin vakuutettavat sähköpyörät eivät siis ole jatkossa vakuuttamisvelvollisia.

- Sähköisten pyörien vakuuttamisen osalta muutos nykytilaan on pieni, eli valtaosa pyöristä ei jatkossakaan kuulu liikennevakuutuksen piiriin. Niiden vakuuttaminen on kuitenkin erilainen kokonaisuus kuin muiden sähköisten liikkumisvälineiden, joiden osalta noudatetaan pelkästään painoon ja nopeuteen perustuvaa 25/25-sääntöä. Ensin kannattaa selvittää, kuuluuko oma pyörä siihen sähköavusteisten pyörien luokkaan, joka jää vakuuttamisen ulkopuolelle – valtaosa kuluttajien pyöristä on sellaisia. Jos ei kuulu, vakuuttamisvelvollisuus määräytyy pyörän painon ja nopeuden perusteella, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna selventää.

Verkkotesti kuluttajien apuna

Vakuuttamista aprikoivaa kuluttajaa auttaa Liikennevakuutuskeskuksen verkkotesti. Kun lomakkeella vastaa omaa ajopeliä koskeviin kysymyksiin, saa tiedon siitä, kuuluuko laite vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jääville laitteille ei voi ostaa liikennevakuutusta, vaan niille voi hankkia vapaaehtoisen vastuu- ja tapaturmavakuutuksen.

Uudistettu lakikokonaisuus on aiempaa tilannetta selkeämpi, sillä uusi liikennevakuutuslaki kirjaa lakiin sen, mitkä laitteet tulee vakuuttaa.

- Lakiin on nyt kirjattu se, mikä aiemmin on ollut laista tehtyä tulkintaa, eli ajoneuvolain määrittelemät sähköavusteiset polkupyörät rajataan yksiselitteisesti vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Käytännössä muuttuu se, että tehokkaampien ja raskaampien sähköpyörien vakuuttamisvelvollisuus määräytyy liikennevakuutuslain uuden 25/25-säännön mukaan pyörän painon ja nopeuden perusteella, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen taustoittaa.

Nämä sähköiset polkupyörät eivät kuulu liikennevakuutettaviin:

  • Ajoneuvolaissa määritellyt sähköavusteiset polkupyörät, joiden nopeus avustettuna on enintään 25 km/h ja teho enintään 250 W. Pyörän painolla ei ole merkitystä.
  • Sähköpyörät, joiden moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 km/h nopeudessa ja joiden paino on enintään 25 kg.

Oman ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuden voi selvittää Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilla olevan liikennevakuutustestin avulla.

Liikennevakuutustesti

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuutettavia ovat kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h, ja moottorin suurin sallittu teho on 250 W.

Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä. Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä. 

Lisätietoja:   

Liikennevakuutuskeskus  
Johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543 

Vakuutuspäällikkö Lauri Linna, 040 450 4591 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi   

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi  

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi