Kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat tulevat liikennevakuutuksen piiriin

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
2.5.2024 | Tiedote

Suurten kaupunkien sähköpotkulautaliikenteestä valtaosa tapahtuu vuokrayritysten välineillä. Kesäkuun alusta voimaan tuleva liikennevakuutuslain uudistus tuo kaikki vuokralaudat lakisääteisen vakuutuksen piiriin ja siirtää lautailijoille tapahtuvien havereiden sairaanhoitokustannukset yhteiskunnalta vakuutusyhtiöiden harteille.  

Uudistuva liikennevakuutuslaki kohtelee kuluttajia ja sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä vakuuttamisvelvollisuuden näkökulmasta eri tavalla. Kuluttajien laitteissa liikennevakuuttamiselle on nopeus- ja painoraja, mutta vuokrayritysten osalta vakuuttamisvastuu kattaa painosta riippumatta kaikki sähköpotkulaudat. 

- Vuokrattavien sähköpotkulautojen laaja vakuuttamisvelvollisuus varmistaa, että vahinkojen kustannukset eivät kaadu veronmaksajien harteille, mutta toisaalta sähköpotkulautailun edut päästöttömänä, helppona ja edullisena liikkumismuotona on haluttu säilyttää täysimääräisesti, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen selittää. 

Vuokratulla sähköpotkulaudalla ajava kuljettaja on rajoitetun vakuutusturvan piirissä: Vahingon sattuessa vakuutus korvaa kuljettajalle ainoastaan sairaanhoitokulut. Vammasta aiheutuvia eläkkeitä tai kuntoutusta ei sen sijaan korvata liikennevakuutuksesta. 

- Lakiuudistuksen lähtökohtana oli varmistaa koko EU:n alueella, että sähköisillä liikkumisvälineillä sivullisille aiheutetut vahingot korvataan. Suomalaisessa liikennevakuutuksessa on kuitenkin poikkeuksellisen laaja turva myös kuljettajalle itselleen, ja näin ollen vuokrattavalla sähköpotkulaudalla kaatuvan kuljettajan sairaanhoitokustannukset katetaan jatkossa liikennevakuutuksesta, Jumppanen taustoittaa. 

Jos vuokratulla sähköpotkulaudalla aiheutuu vahinkoa ulkopuolisille, sekä henkilö- että omaisuusvahingot korvataan liikennevakuutuksesta. Vahingon sattuessa toimitaan samoin kuin missä tahansa liikennevahingossa: tapahtunut tilanne dokumentoidaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi valokuvin, ja selvitetään vahingon aiheuttaneen sähköpotkulaudan taustalla oleva vuokrayritys. Korvauksia sekä henkilö- että omaisuusvahingoista voi hakea suoraan siitä vakuutusyhtiöstä, jossa kyseisen yrityksen sähköpotkulaudat on liikennevakuutettu. 

- Vuokrafirmojen sähköpotkulaudat on merkitty selkeästi yrityksen logolla, joten ne on helppo erottaa toisistaan. Meidän toiveemme on, että vuokrayritykset laittaisivat tiedon käyttämästään liikennevakuutusyhtiöstä omille verkkosivuilleen, jotta vahingonkorvauksen hakeminen vakuutuksesta olisi mahdollisimman helppoa, Jumppanen sanoo. 

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan näillä näkymin 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuuttamisvelvollisuus koskee painosta ja nopeudesta riippumatta kaikkia vuokrayritysten sähköpotkulautoja.  

Lue lisää sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisesta

Lisätietoja:  

Liikennevakuutuskeskus 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi  

Johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543  

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi