Vakuuttamattomat ajoneuvot aiheuttavat vuosittain satoja kolareita

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
27.10.2023 | Tiedote

Vuonna 2022 Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettiin 622 vakuuttamattoman ajoneuvon aiheuttamaa vahinkoa. Määrä on vaihdellut 2010-luvulta alkaen reilun 500:n ja lähes tuhannen vahingon välillä. Kustannukset näistä vahingoista ovat vuositasolla useita miljoonia euroja. 

Kun vakuuttamaton ajoneuvo kolaroi, korvaa Liikennevakuutuskeskus (LVK) tilanteen muiden osapuolten henkilö- ja omaisuusvahingot. LVK toimii liikennevakuutusjärjestelmän turvaverkkona pitäen huolen, että syyttömät saavat lakisääteiset korvaukset. 

- Liikennevakuutuskeskus hoitaa korvausten maksun, jos onnettomuuden aiheuttajalla ei ole lakisääteistä liikennevakuutusta. On tärkeää, että vakuuttamisen laiminlyönti ei vaikuta muiden henkilöiden saamiin korvauksiin, LVK:n johtaja Janne Jumppanen kertoo.   

Tieliikenteessä kuolee vuosittain noin 200 ihmistä ja lisäksi tuhannet vammautuvat. Liikennevakuutus tuo taloudellista turvaa liikenteessä sattuvien vakavien vammautumisten varalle. Suomalainen liikennevakuutus on kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellinen, sillä se korvaa myös kuljettajalle tapahtuvat vahingot. Liikennevakuutuksella saa siis itselleen kattavan turvan varsin pienellä hinnalla. 

- Vakuutuksesta maksetut korvaussummat etenkin vakavissa vammautumisissa ovat merkittäviä, ja voivat nousta vuosien saatossa satoihin tuhansiin euroihin. Vakuutuksen laiminlyönti on iso riski, sillä ilman vakuutusta ajanut vahingonaiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia, Jumppanen varoittaa.  

Vuosittain jää kiinni kymmeniä tuhansia vakuuttamattomia ajoneuvoja. Niille määrätään vakuuttamattomuusmaksu, joka voi tapauskohtaisesti olla jopa tuhansia euroja. Vakuuttamisen laiminlyönti voi johtaa myös siihen, että poliisi ottaa ajoneuvon rekisterikilvet pois. Vakuuttamattomuusmaksu määrättiin vuonna 2022 noin 40 000 autoilijalle. 

Suomalaiset ovat liikennevakuutuksen osalta verrattain tunnollisia, selviää Liikennevakuutuskeskuksen teettämästä kyselystä. Vain 11 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi ajaneensa ajoneuvolla, jolta puuttui lakisääteinen liikennevakuutus. 

Maailmantilanne näkyy ulkomaisten ajoneuvojen kolarimäärissä 

Liikennevakuutuskeskus korvaa myös ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamat vahingot. Vuonna 2022 niitä ilmoitettiin yhteensä 647. Pahimmillaan 2010-luvulla vahinkoja tapahtui vuodessa lähes tuhat.  

- Ensin korona aiheutti maahantulorajoituksia ja sen jälkeen Ukrainan sodan vuoksi venäläisille on asetettu erilaisia maahantulon esteitä. Ulkomaisten ajoneuvojen määrä Suomessa on vähentynyt, ja siksi myös vahinkomäärät ovat olleet laskussa, Jumppanen arvelee.  

Liikennevakuutuskeskus korvaa myös vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen, tuntemattomaksi jäävien ja siirtoliikenteessä olevien ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja. Vuonna 2022 LVK:lle ilmoitettiin yhteensä 2055 korvattavaa vahinkoa. 

Suomalainen liikennevakuutus täytti tänä vuonna 100 vuotta. Liikennevakuutuskeskuksen edeltäjä, Suomen Automobiilitariffiyhdistys, perustettiin 1.10.1923. Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. 

Liikennevakuutuskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa toukokuussa 2023. Kohderyhmänä olivat 18–82-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tuhannen henkilön otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tietoa Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitetuista vahingoista 

Perustietoja liikennevakuutuksesta 

Lisätietoja: 

Liikennevakuutuskeskus, johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543, etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi 

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

www.lvk.fi