Liikennevahingot vähenivät viime vuonna, vaikeasti vammautuneiden määrä ennätyksellisen alhainen

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
29.11.2023 | Tiedote

Liikennevakuutuksesta korvattiin 89 959 vahinkoa vuonna 2022, mikä on noin 1 500 vahinkoa vähemmän kuin vuonna 2021. Liikennevahinkojen määrä laski kaikkiaan kaksi prosenttia. Erityisesti henkilövahingot vähenivät, ja vaikeasti vammautuneiden määrä oli ennätyksellisen alhainen. Tiedot ilmenevät Onnettomuustietoinstituutin julkaisemasta liikennevahinkotilastosta.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) saa vakuutusyhtiöiltä vuosittain tiedot korvatuista liikennevahingoista. Vuoden 2022 liikennevahinkotilasto on nyt julkaistu.

− OTIn liikennevahinkotilasto sisältää nelinkertaisen määrän henkilövahinkoja viralliseen liikenneonnettomuustilastoon verrattuna. Lisäksi tilasto sisältää myös maastoliikenneonnettomuudet. Liikennevahinkotilasto täydentää muita tieliikenneonnettomuustilastoja erityisesti lievempien vahinkojen osalta. Liikenneturvallisuuden kehityksestä saa kattavamman kuvan, kun vakavien turmien lisäksi tarkastellaan myös lievempiä kolareita, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari avaa liikennevahinkotilaston merkitystä.

Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot jakautuvat omaisuus- ja henkilövahinkoihin. Vuonna 2022 tapahtuneista liikennevahingoista 14 613 eli 16 prosenttia oli henkilövahinkokorvauksiin johtaneita henkilövahinkoja. Vuoteen 2021 verrattuna henkilövahinkoja tapahtui noin tuhat vähemmän, eli henkilövahinkojen määrä laski seitsemän prosenttia.

Liikennevahingoissa vammautui viime vuonna vaikeasti 300 henkilöä, kun vuonna 2021 vaikeasti vammautuneita henkilöitä oli 362. Vaikeiden vammautumisten määrä oli alhaisin viimeiseen kymmeneen vuoteen. Kaikkiaan entistä harvempi liikennevahinko johti henkilövahinkoihin.

− Liikennevahinkojen vähenemiselle viime vuonna ei ole nähtävissä yksittäisiä selittäviä tekijöitä, mutta kehityssuunta on positiivinen ja toivomme sen jatkuvan, liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty toteaa.

Liikennevahinkojen osalliset usein nuoria

Vuonna 2022 noin joka viides (22 %) henkilövahingon perusteella korvausta saanut oli alle 18-vuotias. Alle 25-vuotiaita oli yli kolmannes (36 %).

− Nuorten tienkäyttäjien turvallisuus on ajankohtainen aihe liikenneturvallisuusalalla. Liikennevakuutuksesta korvattujen henkilövahinkojen painottuminen nuoriin ja nuoriin aikuisiin puoltaa osaltaan nuorten turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä, Parkkari painottaa.

Liikennevahingoissa vammoja saaneista yli puolet (57 %) oli henkilöautojen kuljettajia ja matkustajia. Vaikka moottoripyörien ja mopojen liikennevahingot ovat olleet laskussa viime vuosina, moottoripyöräilijät korostuivat kuitenkin vaikeissa vammautumisissa. Vaikeasti vammautuneista 27 prosenttia oli moottoripyöräilijöitä. Vuonna 2022 tapahtui kaikkiaan 2 028 moottoripyörävahinkoa ja 2 229 mopovahinkoa.

Useimmin rytisi peruuttaessa

Peruutusvahinko oli yleisin onnettomuustyyppi vuoden 2022 liikennevahingoista. Peruutusvahinkoja tapahtui kaikkiaan 26 464, mikä on noin 30 prosenttia kaikista liikennevahingoista.

Peruutusvahinkoja tapahtuu etenkin pysäköintialueilla. Pysäköintialueilla tapahtuneista vahingoista joka toinen oli peruutusvahinko. Liikennevahingoista vajaa puolet (45 %) tapahtui pysäköintialueilla eli parkkipaikoilla, huoltoasemilla, pihoilla ja vastaavilla alueilla. Pysäköintialueiden vahingot kuitenkin vähenivät vuonna 2022 tuhannella vahingolla vuoteen 2021 verrattuna. Pysäköintialueilla tapahtuneita vahinkoja oli vuonna 2022 yhteensä 40 906, joka on vähiten kymmeneen vuoteen.

Haastavat talvikelit näkyvät tilastossa

Vuonna 2022 liikennevahinkoja tapahtui keskimäärin 246 päivässä. Viime vuoteen osui viisi päivää, jolloin liikennevahinkoja tapahtui yli 500 päivässä. Näihin päiviin liittyi lumipyry tai muuten haastava talvinen ajokeli.

− Lauhtuvan sään lumipyryt ovat vaarallisia ajokelejä. Tällaisen ajosään sattuessa kannattaa miettiä, onko liikenteeseen lähteminen välttämätöntä, Räty huomauttaa.

Taustatietoja OTIn Liikennevahinkotilastosta

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) saa vakuutusyhtiöiltä vuosittain tiedot korvatuista liikennevahingoista. Vahinkomäärältään OTIn liikennevahinkotilasto on maan laajin liikenneonnettomuustilasto.

Erilaisten tilastointiperusteiden vuoksi liikennevahinkotilasto eroaa virallisesta liikenneonnettomuustilastosta. Liikennekuolemien osalta liikennevahinkotilasto ei ole yhtä kattava kuin virallinen liikenneonnettomuustilasto. Liikennevahinkotilastossa käytettävä vaikeiden vammautumisten luokittelu ei myöskään vastaa virallisen tilaston luokittelua.

Tämän tilaston lukuihin eivät sisälly Liikennevakuutuskeskuksen käsittelemät vahingot, kuten tuntemattoman, vakuuttamattoman tai ulkomaisen moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot sekä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Tutustu Liikennevahinkotilastoon 2022

Liikennevahinkotilasto 2022 aihepiireittäin verkkosivuilla (sisältää myös kuntaliitteen ja automallitaulukon)

Liikennevahinkoportti: Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkoaineistoa voi tarkastella myös OTIn portaalissa (tiedot 10 viimeisen vuoden vahingoista)

Lisätietoja: 

  • Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, puh. 040 922 1365
  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884
  • etunimi.sukunimi(@)oti.fi
  • OTI-tietopalvelu, 040 450 4666, tietopalvelu(@)oti.fi
  • Viestintä, 040 450 4700 viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi