Moottorikelkkakausi alkaa - vakuutus kuntoon ja turvallisesti liikkeelle

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
3.11.2021 | Tiedote

Moottorikelkkakauden alkaessa on huolehdittava lakisääteisistä velvollisuuksista eli liikennevakuutuksesta ja ajoneuvon rekisteröinnistä liikennekäyttöön. Turvallinen kelkkailu edellyttää ennakkosuunnittelua ja etenkin ensikertalaisten kohdalla myös hyvää perehdytystä. Kelkkasafarien järjestäjien tueksi on tuotettu opas moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi.

Moottorikelkan käyttämiseen liittyy velvollisuuksia. Ennen kuin kelkalla lähtee liikkeelle edes pihatiellä, kaksi asiaa tulee hoitaa kuntoon: kelkan tulee olla rekisteröitynä liikennekäyttöön ja lakisääteisen liikennevakuutuksen on oltava voimassa. Näiden laiminlyönti voi tulla kalliiksi.

Liikennekäytöstä poistetulla ja vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa lainkaan. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske pelkästään tieliikennettä, sillä vahinko voi tapahtua myös esimerkiksi metsässä.

– Liikennevakuutuslain mukaan liikenteeksi lasketaan myös teiden ulkopuoliset alueet kuten pihatiet, pellot, metsät ja jääalueet, joilla moottorikelkoilla usein ajetaan, muistuttaa Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen.

Velvollisuuksien laiminlyönti voi tulla kalliiksi

Vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisen seuraukset ovat hintavat. Vakuuttamattomuusmaksu on maksettava takautuvasti koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut vakuuttamaton, vaikka sillä olisi ajettu vain yhtenä päivänä. Vakuuttamattomuusmaksu voi olla moninkertainen tavalliseen vakuutusmaksuun nähden.

Jos vakuuttamattomalla moottorikelkalla tapahtuu onnettomuus, ajoneuvon omistaja ei saa korvauksia edes omista henkilövahingoistaan.

– Henkilövahinko voi tulla erittäin kalliiksi, jos henkilö on esimerkiksi työkyvytön lopun elämäänsä, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu varoittaa.

Moottorikelkkasafarien järjestäjät voivat vaikuttaa kelkkailun turvallisuuteen

Liikennevakuutuksesta korvattiin vuonna 2019 yhteensä 634 moottorikelkkailussa tapahtunutta henkilövahinkoa. Loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia tapahtuu usein kokemattomille kuljettajille. Esimerkiksi kelkkasafarille lähtevillä ulkomaisilla turisteilla ei aina ole kokemusta edes lumisista olosuhteista, saati kelkan ohjaamisesta.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on laatinut yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa safariyrityksille ohjeet moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi. Ennakkosuunnittelussa painottuvat reittiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat sekä osallistujien tausta ja taidot. Lisäksi oppaassa annetaan ohjeita asiakkaiden perehdytykseen ennen safarille lähtöä. 

– Vaikka metsässä kulkeva ajoreitti on tunnelmallinen, on se myös vaarallinen liikenneympäristö. Siksi reitti tulisi suunnitella niin, että matkalla on mahdollisimman vähän puustoa ja kiviä. Myös ajonopeuteen on syytä kiinnittää huomiota. Onnettomuuksia sattuu tyypillisesti silloin, kun letkasta jälkeen jääneet yrittävät saada muita kiinni. Yrittäjän tulisi voida tarjota epävarmoille kuljettajille myös muita osallistumisvaihtoehtoja, kuten kyytiä safarioppaan vetämässä reessä, huomauttaa Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen.

Lisätietoja:

Liikennevakuutuskeskus (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi)

Vakuuttamattomuusmaksut: perintäpäällikkö Vesa Korhonen, p. 040 450 4568

Liikennevahinkojen korvaukset: korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671

Viestintä, p. 040 450 4700

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi)

Ylitarkastaja Jaakko Leinonen, p. 029 5052 141

Moottorikelkkayrittäjien turvallisuusopas: Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi