Korona laski liikennevahinkojen määriä, vaikeasti vammautuneita oli aiempaa enemmän

Onnettomuustietoinstituutti (OTI),
16.12.2021 | Tiedote

Koronavuoteen liittynyt liikennemäärän vähentyminen vaikutti myös liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen määriin. Liikennevahinkoja oli vuonna 2020 lähes viidennes aiempia vuosia vähemmän. Laskua tuli sekä omaisuus- että henkilövahingoissa. Sen sijaan vaikeasti vammautuneiden määrä kasvoi. Vuoden 2020 tiedot on koottu Onnettomuustietoinstituutin tänään julkaisemaan Liikennevahinkotilastoon.

Vakuutusyhtiöiden Liikennevakuutuskeskukselle ilmoittamien tietojen mukaan vuoden 2020 aikana tapahtui yhteensä 82 500 liikennevakuutuksesta korvattua liikennevahinkoa. Määrä väheni edellisvuodesta 17 prosentilla ja oli myös edeltävien kymmenen vuoden (2010–2019) keskiarvoa 17 % matalampi. Henkilövahinkojen määrä väheni 13 % edellisestä vuodesta ja 15 % edeltävien kymmenen vuoden keskiarvosta. Niiden liikennevahinkojen määrä, joissa oli osallisena jalankulkija tai pyöräilijä, putosi edellisvuodesta noin 10 %.

- Poikkeusolot näkyvät myös poikkeuksellisina vahinkomäärinä tilastoissa, sillä liikennevahinkojen määrä on vahvasti sidoksissa liikkumismääriin. Liikenteessä ajetut kilometrit eli ajosuorite putosi koronan vuoksi rajusti edellisvuosista varsinkin vuoden 2020 keväällä, mikä selittää myös liikenteessä tapahtuneiden vahinkojen määrän laskua, toteaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty.

Vuonna 2020 tapahtuneista liikennevahingoista arvioidaan maksettavan korvauksia yhteensä 435 000 000 euroa eli keskimäärin 4 800 euroa vahinkoa kohden. Osa korvauksista, kuten kuntoutukset ja työkyvyttömyyseläkkeet, tulee maksettavaksi tulevien vuosien aikana.

Parkkipaikolla peruutusvahinkoja, katuliikenteessä peräänajoja

Pysäköintialueilla, huoltoasemilla, pihoilla ja vastaavilla alueilla tapahtui yhteensä yli 38 000 vahinkoa, mikä on 46 % kaikista liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Vahinkomäärä oli selvästi pienin kymmeneen vuoteen. Suurin vahinkoryhmä oli peruutusvahingot, joita oli vahingoista yli puolet (53 %). Seuraavaksi eniten oli törmäyksiä pysäköityyn ajoneuvoon (10 %).

Kaduilla tapahtui 22 % vähemmän vahinkoja kuin vuonna 2019. Tie- ja katuverkolla tapahtuneissa liikennevahingoissa yleisin onnettomuustyyppi oli peräänajot. Kaikissa muissa onnettomuustyypeissä onnettomuuksien määrä laski, mutta kohtaamisonnettomuudet lisääntyivät lähes kolmanneksella edellisvuodesta. Kun tarkastellaan kaikkia liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja sekä katuliikenteessä että pysäköintialueilla, yleisin onnettomuustyyppi oli peruutusvahingot ja toiseksi yleisin peräänajot.

Vaikeasti vammautuneita aiempaa enemmän

Liikennevahinkojen kokonaismäärän reippaasta laskusta huolimatta liikennevahingoissa vammautui vaikeasti useampi henkilö kuin vuonna 2019. Vaikeasti vammautuneista 36 % oli henkilöautojen kuljettajia ja matkustajia ja 39 % oli mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä.

Nuorten määrä korostuu henkilövahinkokorvauksia saaneiden liikennevahinkojen uhrien joukossa. Henkilövahingoista korvauksia saaneista uhreista alle 25-vuotiaiden osuus oli 36 %, kun ikäluokan osuus väestöstä on 27 %.

Perjantaisin tapahtui eniten vahinkoja

Korkeiden liikennevahinkomäärien päiviin liittyy usein huono ajokeli tai vilkas meno- tai paluuliikenne. Vuonna 2020 liikennevahinkoja tapahtui eniten perjantaina 7.2. jolloin tapahtui 397 vahinkoa. Iso vahinkojen suma kertyi myös juhannusta edeltäville päiville: keskiviikolle 17.6. kirjattiin yhteensä 323 ja torstaille 18.6. 374 vahinkoa. Sen sijaan pääsiäispäivänä ja 2. pääsiäispäivänä, itsenäisyyspäivänä ja joulupäivänä tapahtui alle 90 vahinkoa. Vuoden 2020 päiväkohtainen keskiarvo oli 225 vahinkoa.

Taustatietoja

Erilaisten tilastoontuloperusteiden vuoksi liikennevahinkotilasto eroaa virallisesta liikenneonnettomuustilastosta. Liikennekuolemien osalta Liikennevahinkotilasto ei ole yhtä kattava kuin virallinen liikenneonnettomuustilasto. Liikennevahinkotilastossa käytettävä vaikeiden vammautumisten luokittelu ei vastaa virallisen tilaston luokittelua.

Tämän tilaston lukuihin eivät sisälly Liikennevakuutuskeskuksen käsittelemät vahingot, kuten tuntemattoman, vakuuttamattoman tai ulkomaisen moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot sekä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Tutustu Liikennevahinkotilastoon 2020

Lisätietoja:

Onnettomuustietoinstituutti, liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, 040 922 1365, esa.raty(@)oti.fi

OTI-tietopalvelu, 040 450 4666, tietopalvelu(@)oti.fi

Viestintä, 040 450 4700 viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi