Vakuutusyhtiöiden maksuperusteista tulee ilmetä, miten vahingottomat vuodet ja korvatut vahingot vaikuttavat vakuutetun ajoneuvon (tai laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon) vakuutusmaksuun. Tätä periaatetta sovelletaan yksityishenkilöiden vakuutuksiin.

Maksuperusteissa voidaan lisäksi määritellä, että vakuutusmaksuun vaikuttaa vakuutuksenottajan muidenkin ajoneuvojen vahinkohistoriatiedot tai että yhden ajoneuvon vahinkohistoriatiedon perusteella hinnoitellaan useampi ajoneuvo.

01.01.2017