Yleistä

Mitä sähköiset liikkumisvälineet ovat?

Niitä ovat esimerkiksi sähköiset tasapainolaudat, sähköiset potkulaudat, yksipyöräiset itsestään tasapainottuvat laitteet, senioriskootterit sekä kevyet sähköavusteiset polkupyörät.

Miksi niin sanottuja kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä ei tarvitse vakuuttaa?

Niitä ei katsota moottoriajoneuvoiksi, eivätkä ne siten ole lain mukaan liikennevakuutettavia. Ne rinnastetaan jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin.

Voiko kevyille sähköisille liikkumisvälineille kuitenkin halutessaan ottaa liikennevakuutuksen?

Ei voi, koska niitä ei katsota liikennevakuutuslain tarkoittamiksi moottoriajoneuvoiksi. Vahinkojen varalle voi ja kannattaa kuitenkin hankkia vapaaehtoista vakuutusturvaa, kuten tapaturma- ja vastuuvakuutukset.

Miksi kevyttä sähköajoneuvoa ei katsota moottoriajoneuvoksi?

Niitä ei ole luokiteltu EU-lainsäädännössä moottoriajoneuvoiksi eikä kansallisen lainsäädäntömme mukaisesti moottorikäyttöisiksi ajoneuvoiksi. Niihin sovelletaan moottorittoman ajoneuvon vaatimuksia. 

Moottorilla varustetun polkupyörän vakuuttaminen

Miksi moottorilla varustettu polkupyörä (teho max. 1kW) pitää kuitenkin vakuuttaa?

Ne ovat luokiteltu EU-lainsäädännössä omaksi moottoriajoneuvoluokakseen ja moottoriajoneuvot on lain mukaan liikennevakuutettava.

Miten moottoroitu polkupyörä eroaa muista sähköisistä liikkumisvälineistä, joissa voi olla sama maksiminopeus ja teho?

Moottorilla varustettu polkupyörä eroaa sähköavusteisesta polkupyörästä maksimitehokkuudellaan (250W vs. 1kW), eikä se välttämättä edellytä polkemista, kuten sähköavusteinen polkupyörä, joka voi liikkua polkematta korkeintaan 6 km/h (niin sanottu lähtöavustus).

Erona on myös se, että vain moottorilla varustettu polkupyörä on luokiteltu EU-lainsäädännössä omaksi moottoriajoneuvoluokakseen.

Minkälainen vakuutus moottorilla varustetulle polkupyörälle otetaan?

Liikennevakuutus otetaan vakuutusyhtiöstä. Liikennevakuutuksen ottaminen on laissa määrätty velvoite.

Vahingot ja korvaukset

Kuka korvaa vahingon, jonka aiheuttaa sellainen sähköinen liikkumisväline, jota ei liikennevakuuteta?

Liikennevakuutuksesta ei voida korvata näitä vahinkoja. Korvaukset riippuvat vapaaehtoisesta vakuutusturvasta. Tapaturmavakuutuksesta korvataan itselle aiheutettuja henkilövahinkoja ja vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Jos vapaaehtoinen vakuutusturva puuttuu, vahingon aiheuttaja itse vastaa itselleen ja muille aiheuttamistaan vahingoista.

Ennen kuin ostat sähköisen liikkumisvälineen

Mitä tulee selvittää ostotilanteessa?

Vakuuttamisvelvollisuuden kannalta on erittäin tärkeä selvittää laitteen huippunopeus ja -teho. Mikäli laite kulkee yli 25km/h TAI se on teholtaan yli 1kW, se tulee liikennevakuuttaa. Laitteen huippunopeudeksi katsotaan laitteen valmistajan, maahantuojan tai myyjäliikkeen asettama huippunopeus. Laitteen itse säätäminen kulkemaan korkeintaan 25 kilometriä tunnissa ei poista laitteen vakuuttamisvelvollisuutta.

Myös moottorilla varustettu polkupyörä on liikennevakuutettava.

Jos laitteen teho on yli 1 kW tai nopeus yli 25 km/h, on suositeltavaa selvittää, saako laitetta käyttää Suomen tieliikenteessä.

Mitä muuta kannattaa huomioida ostaessa tällaista uutta laitetta?

Mikäli laite ei ole liikennevakuutettava, kannattaa huolehtia vapaaehtoisista vakuutuksista, kuten tapaturma- ja vastuuvakuutukset. Lisäksi laitteilla ajaessa tulee olla varovainen ja huomioida muut tienkäyttäjät sekä ottaa selvää liikennesäännöistä etukäteen. Suosittelemme myös käyttämään asiallisia turvavarusteita, kuten kypärää.

Infograafi kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisesta, lue sisältö erillisestä kuvauksesta infograafin yhteydessä.