Yhä useampi sähköinen liikkumisväline pääsee liikennevakuutuksen turvan piiriin

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
25.4.2024 | Tiedote

Kesäkuussa voimaan astuvan lakiuudistuksen myötä osa sähköisistä liikkumisvälineistä tulee liikennevakuuttamisen piiriin. Jatkossa kaikki yli 25 kg painavat tai yli 25 kilometriä tunnissa kulkevat moottoroidut liikkumisvälineet tarvitsevat liikennevakuutuksen. Vain sähköpyörien osalta vakuuttamisvelvollisuus määräytyy osin erilaisten kriteerien perusteella.  

Liikennevakuutuksen piiriin tulee jatkossa entistä useampi sähköinen liikkumisväline. Vakuuttamisvelvollisuus koskee mm. nuorten ja ruokalähettien suosimia sähköskoottereita, senioriskoottereita sekä aiemmin vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja lasten sähköisiä ajoneuvoja. Olennaista on muistaa luku 25. Vakuutus tarvitaan, jos joko laitteen paino ylittää 25 kiloa tai nopeus 25 kilometriä tunnissa.  

- Lähes kaikki Suomessa kuluttajille myytävät sähköpotkulaudat jäävät kuitenkin tietojemme mukaan laissa säädettyjen lukemien alle. Niitä ei siis vakuuteta jatkossakaan. Sekä painon että rakenteellisen huippunopeuden saa selville tuotetiedoista, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna kertoo. 

Poikkeuksen helposti muistettavaan 25-sääntöön tekevät sähköavusteiset polkupyörät. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h. Lisäksi moottorin suurin sallittu teho on 250 W. Kaikkien muiden sähköpyörien kohdalla vakuuttamisvelvollisuus määräytyy kuten muissakin sähköisissä liikkumisvälineissä, eli vakuutus tulee hankkia yli 25 kg painaville tai moottorin avustamana kovempaa kuin 25 km/h kulkeville laitteille. 

Liikennevakuutus antaa laajan turvan vahinkojen varalta. Se korvaa muille aiheutetut henkilö- ja omaisuusvahingot, ja lisäksi Suomessa myös vahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahingot korvataan oman ajoneuvon liikennevakuutuksesta.  

- Vakuuttamisvelvollisuuteen ei vaikuta se, missä liikkumisvälinettä käytetään. Vahinko voi sattua muuallakin kuin tieliikenteessä, joten on tärkeää, että myös vakuutus on voimassa aina, kun ollaan liikkeellä, Linna tarkentaa.

Vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla laajempi vakuuttamisvelvollisuus ja suppeampi suoja 

Valtaosa sähköpotkulaudoilla tapahtuvasta liikenteestä tapahtuu vuokrayritysten laudoilla. Vuokrafirmojen osalta vakuuttamisvelvollisuus on laajennettu koskemaan painosta riippumatta kaikkia sähköpotkulautoja.  

Vuokratulla sähköpotkulaudalla ajavan kuljettajan henkilökorvaukset on rajoitettu kattamaan ainoastaan sairaanhoitokulut. Mahdollisesta vakavammasta vammasta aiheutuvia ansionmenetyksiä tai kuntoutusta ei korvata liikennevakuutuksesta. 

- Sähköpotkulautojen kohdalla henkilövahingoista suurin osa kohdistuu kuljettajaan itseensä, ja kapeampi kuljettajapaikkasuoja vähentää vahingoista maksettavia korvauksia. Lainsäätäjän tarkoituksena on hillitä vuokrattavien sähköpotkulautojen kustannusten nousua, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen arvioi. 

Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä. Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä.  Liikennevakuutusta ei voi hankkia vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jääville laitteille, vaan niille on tarjolla vapaaehtoisia vastuu- ja tapaturmavakuutuksia. 

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan näillä näkymin 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta.  

Lue lisää sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisesta

Lisätietoja:  

Liikennevakuutuskeskus 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi  

Johtaja Janne Jumppanen, 040 450 4543  

Vakuutuspäällikkö Lauri Linna, 040 450 4591 

Viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi