Mitä tapahtuu, jos ajoneuvon omistaja ei hoida lakisääteistä vakuutusta kuntoon?

Vakuuttamatta jättämisen seuraukset kovenevat uuden lain myötä:

  • vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa
  • poliisi voi poistaa ajoneuvosta rekisterikilvet
  • vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneelle voidaan määrätä vakuutusmaksun lisäksi laiminlyöntimaksu, joka voi olla jopa kolminkertainen tavalliseen vakuutusmaksuun nähden

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä. Laiminlyöntimaksua korotetaan uuden lain myötä.

Miksi vakuuttamattomuuden seuraukset kovenevat?

Vakuuttamattomalla ajoneuvolla aiheutetut vahingot syyttömälle osapuolelle maksetaan yhteisestä kassasta, eli maksajiksi joutuvat lopulta kaikki vakuutuksenottajat. Mitä paremmin ajoneuvot on vakuutettu, sitä vähemmän muut joutuvat maksamaan toisten aiheuttamia vahinkoja.

18.01.2017